Bestemmingsplan Melmerpark

De gemeente heeft in het voorjaar een rapport laten opstellen door bureau BRO omtrent het huidige bestemmingsplan Melmerpark en de mogelijke aanpassingen daarvoor.
Belanghebbenden, grondeigenaren en pandeigenaren zijn destijds gehoord om input te leveren aan de gemeente. Daaruit blijkt dat de belanghebbenden wel gehoord zijn maar dat er slecht geluisterd is. Belanghebbenden hebben in de Commissievergadering ingesproken om op bestuurlijk niveau ook hun zegje te doen. Daarbij is ook de kennis en hulp ingeroepen van MKB Nederland en van de Koninklijke Horeca Nederland. Met name de inbreng van beide overkoepelende organen deed de commissie besluiten de bestemmingsplan wijziging van de agenda te halen en eerst te gaan werken aan een horecavisie en een detailhandelsvisie die gemeente breed wordt gedragen en waarbij ook gekeken wordt naar en over de grenzen van onze buurgemeenten. Eerst aan visie werken pas daarna aan bestemmingsplannen.

Dit krijgt in de komende maanden vervolg en er zal een overleg opgestart worden waarbij alle spelers aan één tafel worden geroepen op te komen tot een visie voor detailhandel en horeca waar consensus over bestaat tussen belanghebbenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *