Revitalisering Spoorlanden

Revitalisering Spoorlanden krijgt nu toch handen en voeten. Op 26 januari is er een online  vergadering geweest waar de plannen toegelicht werden. Over het algemeen zijn de plannen goed ontvangen, al zijn er wel de nodige opmerkingen geplaatst door ondernemers en ICKampen.
De revitalisering is opgeknipt in vier fases.
Onderstaand plaatje geeft daar een duidelijk beeld van.

Spoolanden / Zendijk
Revitaliseringsfases

Fase 1 zal in 2021 uitgevoerd worden. Begin Februari zullen de uitnodigingen voor inschrijving verzonden worden. 31 maart moet de gunning klaar zijn, 12 april worden de contracten van uitvoering getekend. In mei zal detaillering van het ontwerp  op de agenda staan, en in augustus september zal de uitvoering starten om in December 2021 klaar te zijn met deze fase.
Fase 2 staat op de rol voor 2022
Fase 3 staat op de rol voor 2023
Fase 4 staat op de rol voor 2024

Er zal niet alleen een nieuw wegdek komen maar men zal ook kijken naar de fundering van de wegen. Deze zorg is ook gedeeld door een aantal ondernemers en de gemeente heeft beloofd hier goed naar te zullen kijken. Niemand wil straks weer een karrespoor als doorgaande weg. Tevens krijgen de nutsvoorzieningen aandacht en de straatverlichting. De straatverlichting is al wel allemaal LEDverlichting maar de lantaarnpalen staan kriskras op de stoep en staan vaak ook scheef. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de stroomvoorziening en telefoonkabels. Beide netten leveren de nodige problemen op.

Het is de bedoeling dat de Spoorstraat een asfaltweg wordt met een snelheidsbeperking van 50km per uur, De wegen die er op uitkomen zullen van nieuwe klinkers voorzien worden en krijgen een snelheidsbeperking van 30km per uur.
De gemeente geeft aan dat men meer wil vergroenen, zowel in bermen als met erfafscheidingen tussen de weg en een erf. Daar is IC Kampen wat kritisch over, want als het groenonderhoud gebeurt zoals elders op het industrieterrein dan wordt daar niemand blij van. De Gemeente zal wel kwaliteitsdoelen moeten stellen als het groen wordt zodat de zaak niet verwilderd.

Fase 4 is de laatste fase waarbij ook gekeken wordt naar de bestemming van de kop spoorlanden. Met name deze fase is tot nu toe weinig over gezegd maar kan in de toekomst behoorlijke impact krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *