Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Haatland, december 2021

Nieuwsbrief voortgang ondernemersfonds Haatland, december 2021

Beste ondernemers,
Medio juli jl. bent u door de IC Kampen via een nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken in de invoering van een ondernemersfonds op Haatland. Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad van Kampen een reclamebelastingverordening vastgesteld voor de invoering van een ondernemersfonds op het bedrijventerrein Haatland. Daarmee kan per 1 januari 2022 de invoering van het fonds op Haatland worden geëffectueerd.
In het kader van de vormgeving van het ondernemersfonds voor het bedrijventerrein Haatland, zijn verdere afspraken gemaakt over de manier waarop de betrokkenheid van de ondernemers bij het fonds wordt ingevuld:
1. De Industriële Club Kampen is de ondernemersvereniging voor alle bedrijven in de gemeente Kampen, dus ook voor de bedrijven op Spoorlanden, Zendijk en Haatland.
2. Voor het ondernemersfonds op Haatland wordt een aparte stichting opgericht die zich gaat bezighouden met het beheer van het ondernemersfonds.
3. Om de betrokkenheid van de ondernemers te borgen, wordt statutair geregeld dat het bestuur van de nieuwe stichting wordt voorgedragen uit de IC. Voor de ondernemers op Haatland die reclamebelasting gaan betalen, betekent dit dat men kosteloos lid kan worden van de IC Kampen.
Via de ledenvergadering van de IC kan elke ondernemer vervolgens meepraten over de plannen van beide stichtingen. Het stichtingsbestuur van de nieuwe stichting wordt voorgedragen vanuit het ICbestuur en zal voor de meerderheid bestaan uit vertegenwoordigers van ondernemingen die reclamebelasting betalen op Haatland en die lid zijn van de IC. Daarmee vormt de IC als ondernemersvereniging de voeding voor de nieuwe stichting.

Stand van zaken
In de afgelopen weken is er vanuit het ICbestuur hard gewerkt om de nieuwe stichting voor het ondernemersfonds op Haatland verder vorm te geven. Er is namelijk enige tijd nodig om de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. In het nieuwe stichtingsbestuur gaan in eerste instantie drie ondernemers van het bedrijventerrein zitting nemen, namelijk Jan van Wendel, Willem van der Haven en Hans Vermeer.

Vanuit de IC wordt het grote belang onderkend om alle ondernemers hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Want uiteindelijk is het ondernemersfonds van en voor alle ondernemers op Haatland. Om deze betrokkenheid van de ondernemers bij het ondernemersfonds te vergroten wil het ICbestuur u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het vanwege de  coronamaatregelen niet mogelijk op korte termijn als ondernemers fysiek bij elkaar te komen. Desalniettemin hebben we alvast een datum gepland voor een nieuwe ICledenbijeenkomst: op 14 februari 2022 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom. Meer informatie ontvangt u op een later moment.

Wel is van belang dat u zich van tevoren aanmeldt als lid van de IC Kampen: dit kan kosteloos als u reclamebelasting gaat betalen en via de website van de IC: www.ickampen.nl. Op de website is hiervoor een speciale pagina aangemaakt om uw aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als ondernemer kunt u via de ledenbijeenkomsten van de IC vervolgens meepraten over de plannen die voor Haatland worden uitgevoerd. Bent u nog geen lid van de IC, meld u zich dan aan!
De nieuwe stichting gaat met de gemeente de afspraken voor het ondernemersfonds vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst. Vanaf begin volgend jaar kan de stichting dan operationeel aan de slag.

gaan met zaken als de uitwerking van een cameraplan en het verbeteren van het groenbeheer op Haatland in samenspraak met de gemeente. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang hierin.
Tot slot, de nieuwe stichting bevindt zich nog in de opstartfase. We vragen uw begrip dat de uitwerking enige tijd vergt. Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat we u hopelijk van meer informatie kunnen voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC via www.ickampen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *