Maand: juli 2019

IC Kampen is bezig met het opzetten van een BIZ

IC Kampen is bezig met het opzetten van een BIZ om camerabewaking mogelijk te maken op het industrieterrein Haatland/Rijksweg 50

Om hieraan handen en voeten te geven zijn investeringen nodig, en dienen de kosten gedragen te worden door de ondernemers van die industrie terreinen. Hiervoor is een BIZ (Bedrijfs Investerings Zone) nodig.

De BIZ kan ook vorm krijgen door het innen van reclamebelasting. IC heeft de afgelopen 3 jren veel energie en tijd geinvesteerd in de keuze voor BIZ of toch Reclamebelasting. In beide gevallen is de hulp en medewerking van e Gemeente vereist. De contacten zijn goed met de Gemeente, maar voor ht opzetten hiervan hoeven we niet te rekenen op financiele steun van de Gemeente. Mede daardoor gaat op dit moment de voorkeur uit naar de Reclamebelasting variant. Hierdoo is ht wel mogelijk dat er “freeriders” kunnen ontstaan, maar dan is niet een hele dure en tijdrovende draagvlakmeting nodig voor de opzet van dit geheel.

Het bestuur is op dit moment concreet bezig om een finaal besluit te nemen over de manier waarop we het gaan doen.