Maand: december 2019

Algemene ledenvergadering 2019

Op 10-12-2019 hield ICKampen zijn algemene ledenvergadering.

De vergadering werd gehouden bij Broekhuizen Keukens, in IJsselmuiden, waar we gebruik mochten maken van de prachtige zaal met een goede catering van van Lente uit IJsselmuiden. Nadat we een rondleiding kregen door de eigenaar mochten wij onze vergadering houden. Ook wethouder Meijering was van de partij en heeft aangegeven dat de gemeente ook graag samenwerkt met de IC om eens te kijken naar leegstaande panden, verpaupering enz. Hij gaf aan dat de gemeente niet zit te springen om dit soort activiteiten maar wil toch gezamenlijk kijken naar deze problematiek.

Er werd uitleggegeven over de onderwerpen waar wij mee bezig zijn zoals:

Camerabewaking, KVO Veilig ondernemen, Noaberschap, Energietransitie, Haringparty, en ondernemersfonds / parkmanagement.

Uit de enquete die in de vorige vergadering is gehouden kwamen onderstaande zaken naar voren.

Hoofddoel: inzetten op waardebehoud en kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen, stimuleren vestigingsklimaat , Tegengaan verpaupering bedrijfspanden, meer bestemmingsplanmogelijkheden voor andere functies (bijv. zakelijke dienstverlening), Goede infrastructuur, aanpak parkeerproblemen, Aanpak verpaupering/verrommeling openbaar gebied ,Beter onderhoud, budget groenonderhoud naar IC, Veiligheid op bedrijventerrein: KVO en camerabeveiliging, Kostenvoordelen organiseren: collectieve energie-inkoop en zonnepanelen, Sterk ondernemerscollectief en ondernemersfonds,Fonds om panden op te kopen en te slopen voor nieuwe uitgifte (zolang er geen nieuwe industrieterreinen zijn)

Alles met elkaar is er kennelijk nogal wat wat aandacht vraagt.

Daarnaast hadden we natuurlijk ook onze verplichte nummers als begroting en resultaat van de afgelopen twee jaar. De kaskommissie werd desgevraagd naar de boeken en deze werden in orde bevonden.

Jan van Wendel is gekozen tot penningmeester en zal vanaf heden de financiële paragraaf voor zijn rekening nemen.

Aan het eind van het officiële gedeelte stond er een heerlijk stamppot buffet voor ons klaar. en kon er nog genetwerkt worden.