Categorie: Uncategorized

SUBSIDIEREGELING BETER AANBESTEDEN – DERDE RONDE

Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen of een samenwerkingsverband van dezen die de aanbestedingspraktijk in hun regio willen verbeteren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De looptijd is van woensdag 6 december 2023, 9:00 uur, tot vrijdag 26 januari 2024, 17:00 uur. Voorstellen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wees er op tijd bij, want de verwachting is dat ook dit keer de subsidie binnen enkele dagen uitgenut zal zijn.

Subsidiabele activiteiten
De subsidie wordt verstrekt aan projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit kan door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten.

Aanvraag indienen
Een aanvraag indienen kan per woensdag 6 december 2023, vanaf 9:00 uur via het online subsidieloket bij RVO. Hiervoor heb je eHerkenning (minimaal niveau 2+) nodig. De subsidies bedragen minimaal 10.000 euro en maximaal 25.000 euro per aanvrager en worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De voorwaarden zijn gelijk aan de eerdere regeling in 2023. In totaal is een bedrag van 200.000 euro beschikbaar om projecten te kunnen bekostigen, die bijdragen aan het verbeteren van de aanbestedingspraktijk in een regio of branche. In de Staatscourant wordt de regeling gepubliceerd, met erin diverse voorbeelden van knelpunten en van activiteiten die wel of juist niet in aanmerking komen voor subsidie.

Veel animo
Ook begin 2023 was er veel animo voor de subsidieregeling Beter Aanbesteden. Het totale subsidiebudget van 200.000 euro werd verdeeld over 9 projecten.
Subsidie Beter Aanbesteden 2023 | PIANOo – Expertisecentrum Aanbesteden

Programma Beter Aanbesteden
Deze subsidieregeling maakt deel uit van het programma Beter Aanbesteden. Dit programma is een samenwerking tussen het ministerie van EZK, VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden. RVO voert de subsidieregeling uit.

Vooraankondiging IC-vergadering 28 september 2023

Beste leden,

 

We nodigen u hierbij alvast van harte uit voor de vergadering op 28 september 2023.

Naast, zover nog nodig, de kennismaking met een aantal nieuwe bestuursleden is er een interessante agenda in voorbereiding. Wat we alvast kunnen mededelen, en waar we ook erg content mee zijn, is dat onze burgemeester Sander de Rouwe als spreker te gast zal zijn.

 

Aanvang vergadering 16:00uur en rond 17:30uur zal er een buffet klaarstaan waarbij ook volop gelegenheid is om te netwerken.

 

Agenda en locatie (in IJsselmuiden) ontvangt u binnenkort. Een vooraankondiging dus om alvast in uw agenda te zetten!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Industriële Club Kampen

 

 

Nieuwsupdate recente ontwikkelingen Industriële Club Kampen

Beste leden,

Zo kort voor de vakantie brengen wij jullie op de hoogte van de recente ontwikkelingen waarmee het bestuur van IC Kampen mee bezig is.

Met de gemeente zijn we nu inmiddels in meerdere sessies in gesprek geweest over zaken die impact hebben op de belangen van onze leden. Wij zullen daarvan verslag doen in de eerstvolgende ledenvergadering in september.  Informatie volgt.

  • Onderzoek behoefte bedrijventerreinen.

Zo waren wij van plan om een enquête te houden onder de leden om de behoefte te peilen naar toekomstig bedrijventerreinen, omdat er momenteel binnen de gemeente Kampen geen ruimte meer beschikbaar is op de bestaande terreinen. Wij hebben contact gezocht met de directeur van Port Of Zwolle (POZ, Jeroen van ’t Ende), omdat wij op de hoogte waren van het lopende onderzoek naar de behoefte van natte kavels op de korte- en middellange termijn binnen de regio Kampen, Meppel en Zwolle.

Omdat wij van mening zijn dat bedrijventerrein “nat” niet los kan staan van “droog”, hebben wij besproken met POZ om het lopende onderzoek uit te breiden naar de behoefte aan droge bedrijventerrein.  Niet alleen voor Kampen/IJsselmuiden, maar breder naar ook Zwolle en Meppel.

De reden waarom wij dat toejuichen is dat er voor vestiging van bedrijven veelal regionaal wordt gekeken. Niet alleen vanuit de politiek, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Wij zijn van mening dat een dergelijk zwaar rapport sterk kan bijdragen aan de politieke besluitvorming. Besluiten die wat ons betreft op korte termijn genomen moeten worden omdat het ontwikkelen van bedrijventerreinen vele jaren in beslag neemt. POZ en gemeente Kampen zijn akkoord met deze actie! De kosten van het onderzoek worden uit de regiodeal betaald.

Helaas kan met name Kampen zich aansluiten in het lijstje van gemeenten waar geen nieuwe aansluiting voor elektriciteit gekregen kan worden voor wat betreft de industrie.

In samenwerking met andere partijen in de lokale markt wordt gekeken wat hiervoor een oplossing kan zijn. Dit onderwerp heeft onze hoogste aandacht en wij komen nog uitgebreid te spreken over dit onderwerp gezien de enorme impact daarvan op de doorontwikkeling van de bedrijven.

  • Samenwerking VOC en IC.

Besturen van VOC en IC treffen elkaar in oktober. Het doel is te inventariseren wat ons bindt om zo te komen tot samenwerking op zaken die alle leden van de twee verenigingen aan gaan. We zijn blij te melden dat de besturen van VOC en IC uitkijken naar een constructieve samenwerking.

  • Camerabeveiliging.

Naast de lopende zaken zoals de voortgang camera beveiliging Haatland en verdere uitvoering van revitalisering infra Spoorlanden zijn wij van plan om de gesprekken omtrent beveiliging bedrijven terreinen IJsselmuiden weer op te pakken met alle ondernemers in het gebied.

  • Versterking secretariaat.

Per begin september begint Kim Kalter aan klus om het secretariaat voor de IC en SOB te beheren en verder te professionaliseren.

E.e.a. zoals besproken op de laatste ledenvergadering en ter sprake zal komen op de eerstvolgende ledenvergadering in september.  Datum van deze ledenvergadering volgt.

Kim stelt zich hieronder aan u voor.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor: mijn naam is Kim Kalter en ik woon in IJsselmuiden. 

Onlangs ben ik als zelfstandige gestart in het vakgebied communicatie. Ik zie ernaar uit om vanaf 1 september mijn rol als ondersteuner voor administratieve en communicatieve werkzaamheden op me te nemen en een bijdrage te leveren aan belangrijke initiatieven. 

Ik kijk ernaar uit om u allen in de komende periode te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Kim Kalter

 

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

 

Bestuur IC  Kampen

Bericht van Kampen Partners: Wereldrecord Knopen leggen!

Er zijn steeds minder mensen die goed kunnen knopen, en daar wil Kampen als maritieme Hanzestad verandering in aanbrengen. Daarom organiseert de stichting Kampen Partners een poging om het wereldrecord Knopen te verbeteren. Voor meer info klik hier.

Kamper partner wil een ieder uitdagen om mee te doen. Dat is sowieso gratis en hartstikke leuk, maar als extra incentive maak je kans om met je team vrijkaartjes te krijgen voor de aansluitende Hanzefest XL avond.

 

Op de boot en op het land

De platte knoop, de mastworp, paalstreek, achtsteek en de schootsteek. Het zijn enkele voorbeelden van knopen die worden gelegd tijdens de recordpoging die plaats zal vinden op het Van Heutszplein, vlakbij de IJsselkade in Kampen. Knopen om je schip mee aan te leggen aan wal, om je zeilen vast te zetten of een vlot mee te maken. Maar ook voor boomhutten en andere dingen komt een stevige knoop goed van pas.

 

350 deelnemers nodig

In 2017 is het wereldrecord om met zoveel mogelijk mensen tegelijk knopen te leggen gevestigd met meer dan 250 mensen. Om het Guinness Book of Records te halen, wil Kampen minstens 350 ‘cursisten’ op het plein verzamelen. Daar krijgen ze een stoomcursus Knopen Leggen van minstens een half uur, inclusief een gratis ‘knopenkoker’. Notaris Harry Goedegebure uit Kampen zal controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan. En daar komt heel wat bij kijken. Er moeten logboeken worden bijgehouden, foto- en filmbeelden worden ingeleverd als bewijsmateriaal en nog veel meer. Maar samen met initiatiefnemers Hester Timmerman, Gerrit van der Veer en Atie Edink hebben we er alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Als het maar droger is dan tijdens de repetitie die we deden tijdens de opening van het Hanzejaar. Want op 1 april bleef het maar regenen!

 

Waar en wanneer:

Vrijdag 25 augustus. Van Heutszplein in Kampen. Van 14:00uur tot 15:00uur.

 

Aanmelden:

Stuur voor het eind van deze maand juli een mailtje naar r.tameling@kampenpartners.nl met je teamnaam en het aantal teamleden dat meedoet aan de recordpoging. En wie weet gaan jullie dan ’s avonds gratis met het hele team naar het Hanzefest!

 

Hanzefest XL

De recordpoging is onderdeel van het evenement ‘Hanzefest XL’, dat van 25 tot en met 27 augustus plaatsvindt in Kampen. Het is een van de hoogtepunten van het nationale Hanzejaar, dat ook in Kampen groots gevierd wordt. Meer informatie over het programma staat op www.visitkampen.nl.

 

Hartelijke Hanzegroet,

Roeland Tameling, citymarketeer

 

Geslaagde Haringparty van de Industrie Club Kampen met grote opkomst en gulle veilingen!

Geslaagde Haringparty van de Industrie Club Kampen met grote opkomst en gulle veilingen!

 

Kampen, 23 juni 2023 – De Industrie Club Kampen (IC) organiseerde gisteren met succes haar jaarlijkse Haringparty. Na eerdere uitstel vanwege onvoldoende vetheid van de haringen, werd al snel een nieuwe datum gevonden en een andere locatie ter beschikking gesteld. De Kamper Botterstichting stelde de deuren van De Koggewerf open en deze locatie bleek zo geschikt, dat de haringparty hier ook de komende jaren zal worden georganiseerd. Met een opkomst van ruim 250 aanwezigen was het een zeer geslaagd evenement, waarbij drie vaatjes haring werden geveild voor uiteenlopende goede doelen.

 

Afbeelding
Foto Tennekes

 

Omstreeks 16:30 uur verwelkomde voorzitter Bert Weever de gasten bij de Kamper Botterstichting, waar ondanks het regenachtige weer een mooie en grote groep zich verenigde. Een verrassende blikvanger was de kotter KP 32, die met drie vaatjes haring aan kwam varen om deze officieel te overhandigen aan de voorzitter.

 

Tijdens het evenement vervulde Michael Bres de rol als veilingmeester. Met de openingsvraag wat het minimale vetpercentage van de haringen moest zijn, werd kennis van de aanwezigen direct zwaar op de proef gesteld. De antwoorden varieerden tussen de 1% en 50%. De haring blijkt een minimaal vetpercentage van 16% te moeten hebben.

Ze liet zich er ook goed om smaken…

 

Het hoogtepunt van de avond was de veiling van drie vaatjes haring. Het eerste vaatje werd gekocht door Hanzeparc Vastgoed en APK Kampen, voor een bedrag van € 1.600,-. De opbrengst hiervan gaat in zijn geheel naar het Ronald McDonald Huis

Het tweede vaatje werd geveild voor een mooi bedrag van € 3.600,-. Bert Weever, samen met twee mede-ondernemers, zorgden ervoor dat deze opbrengst bij Smiling Kids Bali terecht komt.

De klapper was het derde en laatste vaatje. Deze werd voor maar liefst € 11.500,- verkocht. In samenwerking met dertien mede-ondernemers, kocht Bart Weever het vaatje ter ondersteuning van de Kamper Botterstichting.

 

Ondanks het regenachtige weer genoten de aanwezigen van de gastvrijheid van de Kamper Botterstichting, waarbij de totale catering tot in de puntjes werd verzorgd door De Bastaard. Onze Kamper entertainer Jac Ruiten zorgde voor een passende muzikale omlijsting van het evenement. De Industrie Club Kampen kijkt terug op een geslaagde Haringparty met een grote opkomst en royale schenkingen aan goede doelen. Hiermee heeft het dan ook een mooie bijdrage kunnen leveren aan belangrijke initiatieven in deze regio.

foto Tennekes

 

 

 

 

 

Nieuwe voorzitter!

Bert Weever is de nieuwe voorzitter van de IC Kampen
Bert Weever is de nieuwe voorzitter van de IC Kampen Foto: Alex de Jong

Bert Weever nieuwe voorzitter IC Kampen: ‘Ondernemers samen één stem richting bestuur en politiek’

(door Alex de Jong @ Attest Communicatie)

KAMPEN – Hij had zijn partner Conny nog zo beloofd wat minder te gaan doen, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Bert Weever (61) werd onlangs verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Industriële Club (IC) Kampen.

Daarmee neemt hij het stokje over van Hans Both, die ruim twaalf jaar lang het boegbeeld van deze ondernemersvereniging was. ‘Er ligt veel op ons bordje’, vertelt Bert, die vooral een verbinder wil zijn, en namens alle ondernemers wil spreken. ‘Nu nog worden de ondernemersbelangen nog erg versnipperd behartigd door diverse verenigingen. Ik hoop te bewerkstelligen dat we als één spreekbuis richting gemeente kunnen optreden. ’Ondernemers die samen optrekken, samen hun belangen kenbaar maken en verdedigen bij de overheid; de noodzaak hiervan is al diverse malen uit verschillende monden door Ondernemen in Kampen opgetekend. Ook werd al eens gesproken over het fuseren van bestaande verenigingen, maar dat is volgens Bert helemaal niet nodig.

‘Het is prima als een fusie er ooit van komt, maar dat hoeft wat mij betreft niet. Samen optrekken is voldoende.’ Bert begrijpt als geen ander dat iedere vereniging een eigen structuur en cultuur heeft en daaraan vast wil houden. ‘Maar we moeten ons wel als één stem richting de politiek profileren.’ De nieuwe IC-voorzitter hoopt, juist ook vanwege zijn bestuurlijke ervaring én zijn immense netwerk, samen met de betrokken verenigingen en ondernemers, het verschil te kunnen maken.

Gebrek aan industrieterrein 

Een van de actuele onderwerpen die hij graag onder de aandacht brengt, is het tekort aan bedrijfsterreinen. ‘Dat is aan de IJsselmuider kant al jaren een ramp en ook in Kampen inmiddels een groot probleem. Ja, er loopt een onderzoek omtrent uitbreiding van het bedrijventerrein Zuiderzeehaven, maar de ontwikkelingen gaan te langzaam’, stelt hij. ‘Als het al komt…’ Eigenlijk is er volgens Bert al veel te laat gestart met een dergelijk onderzoek. Net als dat er ‘pas nu’ wordt gekeken naar een mogelijk bedrijventerrein aan de andere kant van de N50. Ook dat had al jaren eerder moeten worden gestart. ‘Vergeet niet: als je de grond weet aan te kopen, én een oplossing voor het stikstofprobleem hebt gevonden, dan zal het op zijn vroegst nog acht jaar duren voordat er ook maar één vierkante meter van kan worden uitgegeven. Want zo werkt het nu eenmaal in Nederland. Ook zal het, indachtig met de trend van vandaag, nog eens allemaal duurzaam moeten.’

Om meer bedrijventerrein op de politieke agenda te krijgen, is een ‘sterke lobby’ nodig. ‘Het begint ermee dat je bij de politiek tussen de oren krijgt dat dit belangrijk is. Die lobby is een belangrijke taak van de ondernemersclubs gezamenlijk.’ Het is iets waar men naar zijn zeggen ‘te weinig mee bezig is geweest’. ‘Daarom ook moest het bestuur van de IC worden versterkt. ‘Want iedereen had de afgelopen jaren goede bedoelingen, maar je hebt als vereniging nu eenmaal maar een bepaalde kracht en capaciteit om dingen te doen. Daarom ook is samenwerken onderling van groot belang. Om samen zaken op te pakken die anders blijven liggen.’ Gebeurt er niets, dan zal Kampen werkgelegenheid gaan verliezen, zo voorspelt hij. ‘Kijk naar Schotte, die inmiddels naar Ens is verhuisd… En wat als bestaande bedrijven nog een klapper willen maken en dat niet kunnen? Die gaan dan wellicht ook naar een andere gemeente.’

Banen

Hij constateert dat er nu nog veel bedrijven bijbouwen ‘maar wat als zij straks niet meer verder kunnen groeien?’ ‘We moeten nu al koersen op uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Het zit in IJsselmuiden en Kampen ramvol. Inbreiden is ook lastig en biedt maar zeer beperkt soelaas. Er is ruimte nodig. Voor de natuurlijke groei, maar ook omdat de maakindustrie weer terugkomt naar Nederland. En vergeet niet: ook circulariteit en energietransitie vereist meer ruimte. Wil je een wagenpark elektrificeren, dan heb je laadstations nodig’, stelt hij.

‘De economie van onze gemeente valt of staat met goede, brede werkgelegenheid. Zonder ruimte wordt dat in de toekomst steeds lastiger.’ Hoewel hij zich als geen ander realiseert dat ‘de politieke besluitvorming lang duurt’, ziet hij voor zichzelf hier een belangrijke rol weggelegd in het lobbyen om een visie op het netvlies van de politiek te krijgen. ‘Je moet een duidelijke toekomstvisie hebben.’ Als voorbeeld haalt hij de woningbouw in het Reevediep aan. ‘Wij, diverse politieke partijen en de VVD, waar ik mij jarenlang – onder meer als raadslid – voor heb ingezet, hebben altijd voor woningbouw in dat gebied gestemd. Dat besluit van meer dan tien jaar geleden, zorgt er nu voor dat Kampen nog steeds kan bouwen en dus kan groeien; ondanks de maximale weerstand die er toen was.’ Maar: een groeiende bevolking vereist ook meer plek voor bedrijven. ‘Tenzij we van Kampen een slaapstad vol forenzen willen maken…’

Infrastructuur aanpakken

De energietransitie raakt iedereen, stelt Bert Weever. Juist daarom pleit hij voor het verbeteren van de infrastructuur op de bestaande bedrijventerreinen. ‘Dan heb ik het over kabels, elektriciteit. Netaansluitingen vormen daar meer en meer een probleem. Dat komt omdat de elektrificatie toeneemt. Iedereen legt zonnepanelen op het dak. Bussen, personenauto’s en vrachtwagens worden meer en meer elektrisch, dus de behoefte aan stroom neemt gigantisch toe. De huidige infrastructuur is daar niet op toegespitst. Oplossingen hiervoor moet je vooral collectief aanpakken. Dus moeten bestaande industrieterreinen, met ieder hun eigen parkmanagement, de handen ineenslaan en lobbyen voor de noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen.’ Dat heeft ook nog eens als voordeel dat er gezamenlijk kan worden aanbesteed en kosten kunnen worden bespaard, zo denkt hij.

Diverse functies

Bert Weever is, naast (nieuwe) voorzitter van de IC Kampen, ook alweer bijna tien jaar voorzitter van de lokale kringloop (‘een sociaal bedrijf, daar heb ik het voor gedaan. Natuurlijk moet er ook geld verdiend worden, maar dat komt pas op de tweede of de derde plaats’); daarvoor zat hij acht jaar in de gemeenteraad voor de VVD (‘inclusief allerhande commissiewerk en bestuursfuncties binnen de  lokale VVD; later ook een tijdje als voorzitter’); tevens is hij de (tijdelijke) vice-voorzitter Bouwend Nederland afdeling Zwolle (‘maar daar stop ik mee, want ik heb geen directe connectie met de bouw meer, want ik heb geen aandelen meer in Weever Bouw, dus dat is wel mooi geweest’). Daarnaast is hij nog actief binnen de regionale ‘human capital agenda’. Over dat laatste zegt hij: ‘Ik vind het heel belangrijk dat mensen al werkend opgeleid worden. Met de human capital agenda kun je iemand heel gericht opleiden en versterk je zo je eigen organisatie. Maar liefst 21 gemeenten uit de Regio Zwolle hebben hiervoor geld in de pot gedaan. Met ‘Upgrade yourself’ kun je bijscholen in theorie en praktijk. Een en ander allemaal heel laagdrempelig toepasbaar; een goede zaak!’ ‘Daarnaast ben ik alweer sinds een tijdje voorzitter van Parkmanagement Zuiderzeehaven, de vereniging die het parkmanagement op de Zuiderzeehaven regelt. Vanuit die hoedanigheid ben ik ook heel actief voor de verbreding van de Kornwerderzandsluis bezig geweest’, vertelt hij. Een ieder begrijpt: ‘Vanuit al die functies spreek ik een hele hoop mensen.’

https://www.brugnieuws.nl/nieuws/algemeen/281840/bert-weever-nieuwe-voorzitter-ic-kampen-ondernemers-samen-een

SNS Kampen en Jorden Bres organiseren een inspirerende avond!

Hoe zorg je goed voor je bedrijf en voor jezelf?

Jouw onderneming valt of staat met wie jij bent en met wat jij doet. Dus is het belangrijk dat je bedrijf niet alleen financieel gezond is, maar ook dat jij, de drijvende kracht erachter, vitaal en gezond bent en blijft. Hoe doe je dat?

SNS Kampen organiseert, samen met olympisch coach Jorden Bres, op woensdag 21 juni een inspiratieavond voor ondernemers in het Frans Walkate Archief. Deelname is gratis.

Wat kun je leren van tegenslagen? Wat maakt jou tot een inspirerende ondernemer die business aantrekt? Hoe zorg je voor een gezonde, stevige basis, zowel  lichamelijk als financieel? Jorden Bres, Olympisch Strength & Conditioning Coach, gaat woensdag 21 juni vanaf 19.30 uur hierover met ondernemers in gesprek.

Inspirerende spreker

Jorden Bres is Olympisch Strength & Conditioning Coach. Hij is ruim twaalf jaar werkzaam geweest bij het NOC*NSF voor TeamNL. Hij heeft bij maar liefst vijf opeenvolgende Olympische Spelen vele topsporters voorbereid en begeleid op hun deelname. Denk daarbij aan Epke Zonderland, Europees, Wereld- en Olympisch kampioen turnen; Noël van ’t End, wereldkampioen judo; Henk Grol, meervoudig Europees kampioen en Olympisch medaillewinnaar judo; Sanne van Dijke, meervoudig Europees kampioene en bronzen medaillewinnares judo op de wereldkampioenschappen en Olympische Spelen; én Jutta Leerdam, Europees, wereldkampioene en zilveren medaillewinnares schaatsen op de Olympische Spelen. Ook begeleidde hij commerciële schaatsploegen, zoals Team Liga/Continu, Team Worldstream Corendon en vele andere topsporters. Naast sporters trainde hij onder andere de modellen van Holland’s Next Top Model, presentatrice Anna Nooshin, actrice Fockeline Ouwerkerk en acteur Tim Haars voor diverse grote opdrachten. Online heeft hij zijn Fit Men en Fit Women Project. Tevens verzorgt hij clinics, seminars en presentaties voor personal trainers, bedrijfsleven, onderwijs, overheden en defensie. Jorden woont en werkt in Kampen, dus hij is net zo lokaal als u en ik.

Gratis netwerken
Jordens boodschap is helder: ‘Blijf vitaal, Werk aan je gezondheid. Dat kan zijn:  aanpassen van voeding, leefstijl, slaap, stressfactoren, en beweging. Je hebt het allemaal zelf in de hand.’ ‘En voor dat wat je niet zelf kunt beïnvloeden, kan de SNS je met haar dienstverlening bijstaan’, zo benadrukt Sandra Knul, persoonlijk adviseur bij SNS Kampen, de initiator van deze ondernemersavond. ‘Niet voor niets hanteert SNS de slogan ‘Kleine ondernemers bestaan niet’.’ Overigens willen ze ondernemers graag geruststellen: ‘Deze avond wordt geen verkooppraatje voor de SNS.’ Wel zal je ‘wijze lessen uit de absolute topsport, vertaald naar het bedrijfsleven’ vernemen. Een inspirerende avond, waarbij ook nog eens volop gelegenheid zal zijn om te netwerken.

Wanneer? Woensdag 21 juni 2023.

Hoe laat? 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur); na afloop is er een netwerkborrel.

Waar? SNS Historisch Archief, Burgwal 43 te Kampen.

 

Meld je voor 14 juni gratis aan door te mailen naar snsbank.kampen@sns.nl of kom langs in de SNS Winkel op de Oudestraat.

Datum en locatie Haringparty verplaatst!

Geachte IC leden,

Wellicht heeft u het al via het nieuws vernomen, maar het Nederlands Visbureau heeft de start van het haringseizoen een week uitgesteld. De reden hiervoor is dat de temperatuur van het water in de lente te laag was, waardoor de haring net niet op tijd het juiste vetpercentage bereikte.

 

🐟 Verplaatsing IC Haringparty

🐟 Nieuwe datum | donderdag 22 juni

🐟 Nieuwe locatie | de Koggewerf, Havenweg 7

 

Dat betekent dat de Haringparty van de Industriële Club Kampen is verplaatst naar donderdag 22 juni a.s. Ook de locatie is gewijzigd. U bent van 16.00 uur tot 19.00 uur van harte welkom op de Koggewerf in Kampen, Havenweg 7.

 

Wij hopen dat u -en uw eventuele introducees- de agenda kan aanpassen om alsnog aanwezig te zijn. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Met hartelijke groet namens de IC Kampen.

Haringparty 14 juni 2023

Voor alle leden van de Industriële Club organiseren we op woensdag 14 juni 2023 de jaarlijkse Haringparty.

De Haringparty vindt plaats in het Stadspark Kampen vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur. Voor een hapje, en drankje en een Hollandse nieuwe wordt uiteraard gezorgd! Tijdens het evenement zal er traditiegetrouw een veiling van tonnetjes haring plaatsvinden voor nader te bepalen goede doelen.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom!

Lid worden van de Industriële Club? Stuur dan een mail naar secretaris@ickampen.nl. We nemen z.s.m. contact met u op!

Volgende pagina »