Categorie: Uncategorized

Uitnodiging voor Cybersecurity

Vandaag kregen wij het verzoek en de tip van Jelle Weever van MKB Nederland om bij onze leden onder de aandacht te brengen dat er morgen een bijeenkomst is in Perron 038 aan de Hanzelaan95B in Zwolle, waar het Security Event gegeven wordt. Aanvang 15:30 tot 18:00 uur. Een belangrijk onderwerp waar we ALLEMAAL mee […]

Verslag vergadering Gemeenthuis 17 oktober

Verslag overleg ondernemers-wethouder economische zaken c.s. op 17 oktober 2019 op het stadhuis Het bestuur van IC Kampen is door de gemeente uitgenodigd om een gesprek te voeren over de door het college voorgestelde verhoging OZB voor alle onroerende zaken in Kampen niet zijnde woningen. Het gesprek had een open structuur zonder agenda. De mogelijkheid […]

Onderhoud industrieterreinen

Een lid van onze vereniging stuurde ons een foto van een voetpad met daarop zichtbaar de de status van onderhoud. Zoals te zien wordt er niet veel tijd en energie besteed aan onkruidbestrijding of maaiacties. Tevens zou een klein hakje ook wel eens tussen de tegels kunnen verdwijnen. Dit kan in ieder geval niet de […]

N306

Boskalis en Waterschap Zuiderzeeland zijn de werkzaamheden voor de versterking van de Drontermeerdijk overeengekomen. Dit gaat in 2020 van start. Vanaf Roggebot tot ca. aan At Sea zal een secundaire weg worden aangelegd met een maximale snelheid van 50 km/h, zodat tijdens de werkzaamheden aan de dijkverhoging geen afsluitingen hoeven plaats te vinden van de […]

Nieuwe website

IC Kampen heeft een nieuwe website gelanceerd. Deze website is gemaakt met een platform waarmee we gemakkelijker nieuwsberichten kunnen plaatsen. Tevens is er een mailpakket verbonden aan de website van waaruit we de direct mailings zullen verzorgen. In de zeer nabije toekomst kunt u nieuws en emails verwachten.

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst “Samen werken aan de toekomst van de bedrijventerreinen in Kampen”

Op dinsdag 24 september a.s. organiseert de Industriële Club Kampen een informele bijeenkomst voor alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Kampen. We willen graag met elkaar in gesprek over de toekomst van de bedrijventerreinen en de manier waarop we samen een ondernemersfonds kunnen opzetten. Als we een ondernemersfonds opzetten waaraan alle ondernemers gaan bijdragen, vinden […]