Maand: september 2021

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond

Ondernemers weten wanneer ze 112 moeten bellen en gaan aan de slag met challenge

Op maandag 20 september 2021 heeft de Veilig Ondernemen Avond plaatsgevonden bij de Leuke Hanzestad in Kampen. Deze avond is georganiseerd door de Keurmerk Veilig Ondernemen werkgroepen en Kampen Partners, en stond in het teken van diverse veiligheidsthema’s: van brandweertips tot cybercrime.

Wethouder Holtland trapte de avond af. Hij vertelde uitgebreid hoe het gesteld is met de veiligheid in onze gemeente. Ook gaf hij aan dat dit thema hoog op de politieke agenda staat.

Vervolgens kwam Freek Weijs van de Veiligheidsregio IJsselland aan het woord. De Veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Deze organisatie voorkomt en beperkt het risico op incidenten en bestrijdt incidenten. Dat kunnen zij echter niet alleen. Dit doen zij samen met hulpdiensten, elf gemeenten (uit IJsselland) en crisispartners.

Freek Weijs is werkzaam bij het onderdeel brandweer. Hij vertelt deze avond meer over de brandveiligheid van bedrijfspanden. Om de kans op brand in een bedrijfspand te verkleinen, heeft de brandweer een checklist opgesteld. Deze checklist zal via verschillende kanalen gedeeld worden met ondernemers (bijvoorbeeld via de website van bedrijvenpark RW50). Enkele tips uit deze checklist zijn:

  • zorg dat de nooduitgangen vrij zijn;
  • gebruik geen deurstoppers;
  • plaats geen (werk)busjes naast het pand;
  • en zorg dat de blusmiddelen op het juiste moment worden gecontroleerd.

Hoewel dit op voorhand vrij logisch lijkt, ziet de brandweer met regelmatig bedrijven dit niet goed geregeld hebben. Verder is het belangrijk om niet alleen in je bedrijf maar ook thuis, voldoende rookmelders te plaatsen. Je reukzintuig schakelt namelijk uit, zodra je gaat slapen. De checklist hebben de deelnemende bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht bij hun achterban.

Na het thema brandveiligheid kwam het onderdeel “Wanneer bel je 112?” aan bod. Dit was een interactieve presentatie die gegeven werd door wijkagent Gert-Jan Crielaard. Zijn werkgebieden zijn Hagenbroek en de Industrieterreinen. Tijdens deze presentatie werd het spel ‘Petje op, petje af’ gespeeld. Gert-Jan stelde samen met spreekstalmeester Roeland Tameling (Kampen Partners) diverse vragen over onveilige situaties. Op basis van deze vragen moet men aangeven bij welke situatie men 112 zouden bellen, en dus het petje op zou doen.

Waarom is dit zo belangrijk? De politie wil graag mensen op heterdaad kunnen betrappen en vindt het belangrijk om deze personen uit de anonimiteit te halen. Hierdoor is de drempel om daadwerkelijk in te breken hoger. En zouden zij dit (op een later moment) wel doen, dan heeft de politie al gegevens van deze personen. Als ondernemer is het ook belangrijk om verdachte personen uit de anonimiteit te halen. Hoe doe je dat? Heel simpel: door iemand te groeten. Of je kan vragen of je iemand kan helpen. Ook dan zal een (potentiële) inbreker twee keer nadenken voordat hij daadwerkelijk zijn slag zal slaan.

Na het buffet stond Cybercrime op het programma. Het bureau Nederlands Forensisch Incident Respons (NFIR) legde ondernemers de verschillen uit tussen phishing, ransomware en DDos maar ook de Advanced Persistent Threat en de supply chain attack. Ook werd nader ingegaan op een WiFi Pineapple. Dit apparaat is vergelijkbaar aan de WiFi router en kan hierdoor WiFi netwerken nadoen. Indien jouw device koppelt met de WiFi Pineapple, kunnen hackers toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens.

Het belang van een goed wachtwoord is eveneens benadrukt. Hoe langer het wachtwoord, hoe moeilijker te kraken. Bij een goed wachtwoord met 12 karakters, kan het 2 eeuwen duren voordat het wachtwoord is gekraakt. Het NFIR adviseert daarbij om een ‘wachtzin’ te gebruiken. Een voorbeeld van een wachtzin is Mijnzoonis17jaar?!. Ook zijn de ondernemers geadviseerd om zogenoemde password managers te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn LastPass en KeePass. Hierbij maakt een ingebouwde wachtwoordgenerator lange, willekeurige wachtwoorden die accounts beschermen tegen hackers. Mocht u nou willen zien of uw wachtwoord al eens gehackt is, dan kunt u kijken op http://scatteredsecrets.com of http://haveibeenpwned.com

De avond werd afgesloten met de start van de Veilig Ondernemen Challenge. De deelnemende ondernemers ontvangen 14 dagen lang per mail eenvoudige tips en opdrachten van experts die bij de politie, brandweer, Interpolis en de parkmanagement organisatie werken. Alle tips en opdrachten zorgen voor een zichtbaar en concreet resultaat voor de ondernemer. En een veiliger bedrijfsomgeving.

Al met al hebben de leden van het Keurmerk Veilig Ondernemen en Kampen Partners geconcludeerd dat het een leerzame en geslaagde avond was.

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een gecertificeerd samenwerkingsverband tussen ondernemers, brandweer, politie en de gemeente op de thema’s schoon, heel en veilig. Het uiteindelijk doel van deze publiek-private samenwerking is om de leefbaarheid en veiligheid van de bedrijventerreinen te vergroten.

Het KVO heeft in 2019 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is destijds getoetst door KIWA NCP en goedgekeurd. Zodoende mochten de bedrijventerreinen Haatland, Rijksweg 50, Melmerpark en Spoorlanden-Zendijk een certificaat in ontvangst nemen. Sindsdien komen de partijen structureel bij elkaar om actualiteiten te bespreken. Ook wordt er jaarlijks een gezamenlijke schouw uitgevoerd en diverse veiligheidsthema’s bij de ondernemers onder de aandacht gebracht, zoals vanavond tijdens deze veiligheidsbijeenkomst.