Categorie: Nieuwsberichten

MARKTDAG BETER AANBESTEDEN: TOEKOMSTBESTENDIG INKOPEN MET AANDACHT VOOR DE ONDERNEMER!

Op donderdag 18 april 2024 vanaf 13.00 uur vindt de Marktdag Beter Aanbesteden plaats in Hotel Lumen in Zwolle. Het is vanaf nu mogelijk om jezelf aan te melden voor de marktdag en de bijbehorende deelsessies. Je kunt je aanmelden door op de volgende link te klikken: https://forms.gle/U5m4v5bAnncsVVRn9

Met de Marktdag Toekomstbestendig inkopen met aandacht voor de ondernemerwillen we opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) in de regio Zwolle bij elkaar brengen om marktkansen in de circulaire economie te ontwikkelen en te bespreken. Hoe kunnen ondernemers inspelen op de inkoop van de aanbestedende diensten en daarmee bijdragen aan een circulaire economie?

Op het plenair programma is aandacht voor AI/ChatGPT en de invloed daarvan op inschrijven en aanbesteden. In verschillende deelsessies wordt inzicht gegeven in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Inkopen met impact en MVOI staan hierbij centraal. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken!

Deze bijeenkomst is bedoeld voor aanbestedende diensten en marktpartijen in de regio Zwolle.

Programma

12.30 uur:         Inloop

13.00 uur:          Ontvangst

13.30 uur:          Opening door wethouder Bram Harmsma, wethouder Economie van Steenwijkerland

13.40 uur:          Programma Beter Aanbesteden in de praktijk

13.50 uur:          Plenaire inleiding ChatGPT en aanbesteden, met Timo Martosatiman

14.30 uur:          Deelsessies (zie hieronder)

15.30 uur:          Pauze

15.45 uur:          Deelsessies

16.45 uur:          Sluiting en netwerkborrel

Deelsessies

Deelsessie 1: MKB Vriendelijk aanbesteden

Wil jij weten hoe je als aanbestedende dienst het mkb kunt interesseren door mkb vriendelijke aan te besteden? Of wil jij als ondernemer juist weten hoe je in beeld komt bij aanbestedende diensten? Schrijf je dan in voor de deelsessie mkb vriendelijke aanbesteden! Sander Bastianen van Beter Aanbesteden neemt jullie mee in zijn verhaal en ervaring.

Deelsessie 2: Aanbesteden op 3A4

Veel organisaties zijn gewend om aanbestedingen te beschrijven op vele pagina’s. Een groeiende groep aanbestedende diensten bewijst dat het anders kan. Zij besteden aan op ongeveer 3 A4’tjes. En dat heeft allerlei voordelen. Zo verlaag je de drempel voor kleinere ondernemingen om deel te nemen en focus je meer op het doel van de aanbesteding. Ontdek de voordelen van Uitgangspunt 3 A4 en schrijf je in voor de deelsessie Aanbesteden op 3 A4. Markku Weingärtner van Novon en Tjeerd Planting van Beter Aanbesteden nemen jullie mee in hun ervaring en inzichten.

Deelsessie 3: MVOI – Partnerschip als vertrekpunt

Door de verandering van een lineaire naar een circulaire economie zijn de uitdagingen en afname gedurende een contract of overeenkomst niet te voorspellen. Dit zorgt voor een andere vraagstelling en rol vanuit zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Arnoud van Spijk en Björn Bakker van VEPA delen hun inzichten in wat hun ervaringen zijn als opdrachtnemer binnen de huidige contracten van kantoor- en leeromgevingen. Stephanie Steffers van PIANOo deelt de MVOI-zijde vanuit de opdrachtgeversrol.

Deelsessie 4: Beter aanbesteden door het gebruik van data

Inkopers gebruiken zelden beschikbare data van eerdere aanbestedingen, terwijl deze data kan helpen bij de vorm en inhoud van een aanbesteding. Wil jij meer weten over de vele voordelen van het gebruik van data in het inkoopproces? Schrijf je dan in voor de deelsessie Beter aanbesteden door het gebruik van data. Rick den Ridder van TenderNed en Wout Groeneveld van Canon Benelux nemen jullie mee in hun ervaring en inzichten.

Samengevat

Datum: 18 april 2024, 13.00 – 17.00 uur

Locatie: Lumen Events in Zwolle

Inschrijven: https://forms.gle/U5m4v5bAnncsVVRn9

Namens de organiserende partijen

Hans Bakker, coördinator lobby/regiomanager Beter Aanbesteden

Van ontzorgen naar nog meer voordeel!

Bijdrage PM Energie

We hebben dagelijks contact met ondernemers die bij het energiecollectief zijn aangesloten. Bij vragen over energie zijn wij namelijk ook het eerste aanspreekpunt, in plaats van de callcenters van energieleveranciers. Dit leidt niet zelden tot gesprekken waarbij nieuwe inzichten en aanvullende besparingskansen aan het licht komen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een deelnemend productiebedrijf is al jaren tevreden deelnemer aan het energiecollectief. Doordat het collectief namens de deelnemende ondernemers al jaren gunstige contractafspraken maakt hoeven zij hier zelf geen aandacht aan te besteden. Zo profiteerden zij ook afgelopen jaren van tarieven die ruim onder de markt lagen, doordat deze op een goed moment zijn vastgezet. Om voor een nieuwe locatie ook weer energiecontracten te regelen, zocht het productiebedrijf weer contact met het collectief. Tijdens het gesprek merkte de accountmanager van het collectief op dat er misschien wel meer ontzorging en voordeel mogelijk is…

Meer dan gunstige energiecontracten
“De accountmanager vroeg ons terloops even naar eventuele plannen voor verduurzaming. Zo kwamen we al snel aan de praat over zonnepanelen. We huren diverse locaties, maar we zouden daarvoor wel graag eens met de verhuurder in gesprek gaan over de mogelijkheden voor eigen opwek. Maar is dat wel interessant? Wat levert ons dat nou op en over welke investeringen praten we dan? De accountmanager bood aan om per locatie even wat berekeningen te maken, zodat we het gesprek aan kunnen gaan. Mocht het zover komen, dan kunnen de specialisten van het collectief ons hier verder bij ontzorgen.

Omdat er nu meerdere geschakelde locaties in gebruik zijn gaf de accountmanager aan dat hier mogelijk een voordeelregeling op energiebelasting van toepassing is. Ook dit zullen zij onderzoeken en indien mogelijk zullen zij de nodige bewijsstukken verzamelen en de regeling namens ons bedrijf aanvragen.”

We bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens de samenwerkende ondernemersverenigingen kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

 • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
 • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
 • Online inzicht in uw energieverbruik
 • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
 • Optimalisatie van netwerkkosten
 • Reductie van energiebelastingen


Geert Douw
PM Energie

Zesde editie van Better Safe Than Sorry in Mac3Park, Zwolle

Als onderdeel van de actiedag #Echtnietvandaag organiseert Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het cybercrimeteam van de politie-eenheid Oost-Nederland dinsdag 2 april 2024 in Mac3Park in Zwolle de zesde editie van ‘Better Safe Than Sorry’, een event waarin het thema cybercriminaliteit centraal staat.

Ondernemers worden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken met betrekking tot de diverse vormen van cybercrime. Een op de vijf ondernemers is inmiddels slachtoffer van een vorm van cybercrime. Op dit congres krijgen zij informatie aangereikt waarmee zij zich hiertegen beter kunnen wapenen. Van wachtwoord-beveiliging tot het doen van aangifte.

De verwachting is inmiddels niet zozeer Óf je met cybercrime te maken krijgt, maar wanneer.

Programma:

Het programma van Better Safe Than Sorry in Mac3Park Zwolle bestaat uit het volgende:

 • 16:45 uur: opening door burgemeester Rob Bats (gemeente Steenwijkerland)
 • 17:00 uur: de ransomware aanval op Hoppenbrouwerstechniek door Marcel de Boer, financieel directeur
 • 17:30 uur: presentatie Daniël Verlaan, tech-journalist RTL
 • 18:15 uur: buffet
 • 19:15 uur: presentatie door het cybercrimeteam van politie Oost-Nederland
 • 19:45 uur: phishing demo door Mats Dekker, AI expert
 • 20:00 uur: hack-demonstratie door RedTeam cybersecurity
 • 20:15 uur: netwerken en infomarkt

Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Better Safe Than Sorry begint met de inloop vanaf 16.00 uur.

Het volledige programma en de mogelijkheid tot aanmelden staan op de site van PVO Oost-Nederland: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/zwolle/

Burgemeester Sander de Rouwe benadrukt belang van ondernemerscollectief in Kampen tijdens Algemene Ledenvergadering

Kampen, 2 oktober 2023 – Op donderdag 28 september 2023 vond de Algemene Ledenvergadering van de Industriële Club Kampen plaats. Tijdens de bijeenkomst werden diverse belangrijke onderwerpen besproken, waaronder een inspirerende toespraak van Burgemeester Sander de Rouwe, waarin hij de centrale vraag beantwoordde waarom het collectief van ondernemers zo’n cruciale rol speelt in de ontwikkeling van Kampen.

De burgemeester onderstreepte dat Kampen, in tegenstelling tot sommige andere regio’s in Nederland, niet wordt geplaagd door grote problemen. Het is een prachtige regio waar de inwoners over het algemeen tevreden zijn. Toch is er nog veel onbenut potentieel. Hij wees op de dat de inwoners van Kampen en IJsselmuiden bescheiden en voorzichtig zijn. De Burgemeester onderstreepte echter dat het verdienvermogen van Kampen lager is dan vergelijkbare andere regio’s en dat er ruimte is voor verbetering.

Daarnaast werd de kwestie van de organisatie van het ondernemerscollectief in Kampen aangesneden, waarbij werd gevraagd waarom dit zo’n belangrijke factor is. De burgemeester bracht naar voren dat de gemeente vaak te maken heeft met een “hit and run”-mentaliteit, waarbij problemen snel worden opgelost. Hij pleitte voor een meer strategische aanpak, waarbij de krachten worden gebundeld om de regio als geheel vooruit te stuwen.

Burgemeester De Rouwe benadrukte verder dat Kampen moet streven naar leiderschap en dat er meer samenwerking en ontwikkeling nodig zijn om dit doel te bereiken. Hij riep op tot de gezamenlijke formulering van een strategische visie die verder gaat dan incidenten en problemen.

Het belang van bedrijventerreinen werd eveneens besproken, inclusief het lopende onderzoek naar de behoeften op dit gebied in Kampen. De resultaten van dit onderzoek zullen dienen als basis voor het nog te vormen beleid. De burgemeester moedigde het ondernemerscollectief aan om actief deel te nemen aan het vormgeven van deze visie.

De uitbreiding van de bedrijventerreinen in Kampen is zo ontzettend belangrijk, met name om de autonome groei van bestaande bedrijven te faciliteren. Bestaande bedrijven hebben dringend behoefte aan voldoende ruimte om te kunnen groeien en floreren.

Bovendien verdient het Sociaal Economisch Beraad (SEB) speciale aandacht. Dit initiatief is tot stand gekomen als een flexibele samenwerkingsstructuur waarin ondernemers, het onderwijs en de overheid hun krachten kunnen bundelen. Het SEB heeft als hoofddoel om gezamenlijk op te trekken, krachten te bundelen en (transitie) opgaven te versnellen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van een gezonde en duurzame lokale economie.

Het bericht sluit af met een oproep aan de samenleving om de noodzaak van de uitbreiding van bedrijventerreinen te erkennen, als cruciaal element voor de groei en welvaart van ondernemers in de regio.

De Industriële Club Kampen blijft zich inzetten voor een welvarende toekomst en nodigt alle belanghebbenden uit om deel te nemen aan deze cruciale gesprekken.

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond

Ondernemers weten wanneer ze 112 moeten bellen en gaan aan de slag met challenge

Op maandag 20 september 2021 heeft de Veilig Ondernemen Avond plaatsgevonden bij de Leuke Hanzestad in Kampen. Deze avond is georganiseerd door de Keurmerk Veilig Ondernemen werkgroepen en Kampen Partners, en stond in het teken van diverse veiligheidsthema’s: van brandweertips tot cybercrime.

Wethouder Holtland trapte de avond af. Hij vertelde uitgebreid hoe het gesteld is met de veiligheid in onze gemeente. Ook gaf hij aan dat dit thema hoog op de politieke agenda staat.

Vervolgens kwam Freek Weijs van de Veiligheidsregio IJsselland aan het woord. De Veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Deze organisatie voorkomt en beperkt het risico op incidenten en bestrijdt incidenten. Dat kunnen zij echter niet alleen. Dit doen zij samen met hulpdiensten, elf gemeenten (uit IJsselland) en crisispartners.

Freek Weijs is werkzaam bij het onderdeel brandweer. Hij vertelt deze avond meer over de brandveiligheid van bedrijfspanden. Om de kans op brand in een bedrijfspand te verkleinen, heeft de brandweer een checklist opgesteld. Deze checklist zal via verschillende kanalen gedeeld worden met ondernemers (bijvoorbeeld via de website van bedrijvenpark RW50). Enkele tips uit deze checklist zijn:

 • zorg dat de nooduitgangen vrij zijn;
 • gebruik geen deurstoppers;
 • plaats geen (werk)busjes naast het pand;
 • en zorg dat de blusmiddelen op het juiste moment worden gecontroleerd.

Hoewel dit op voorhand vrij logisch lijkt, ziet de brandweer met regelmatig bedrijven dit niet goed geregeld hebben. Verder is het belangrijk om niet alleen in je bedrijf maar ook thuis, voldoende rookmelders te plaatsen. Je reukzintuig schakelt namelijk uit, zodra je gaat slapen. De checklist hebben de deelnemende bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht bij hun achterban.

Na het thema brandveiligheid kwam het onderdeel “Wanneer bel je 112?” aan bod. Dit was een interactieve presentatie die gegeven werd door wijkagent Gert-Jan Crielaard. Zijn werkgebieden zijn Hagenbroek en de Industrieterreinen. Tijdens deze presentatie werd het spel ‘Petje op, petje af’ gespeeld. Gert-Jan stelde samen met spreekstalmeester Roeland Tameling (Kampen Partners) diverse vragen over onveilige situaties. Op basis van deze vragen moet men aangeven bij welke situatie men 112 zouden bellen, en dus het petje op zou doen.

Waarom is dit zo belangrijk? De politie wil graag mensen op heterdaad kunnen betrappen en vindt het belangrijk om deze personen uit de anonimiteit te halen. Hierdoor is de drempel om daadwerkelijk in te breken hoger. En zouden zij dit (op een later moment) wel doen, dan heeft de politie al gegevens van deze personen. Als ondernemer is het ook belangrijk om verdachte personen uit de anonimiteit te halen. Hoe doe je dat? Heel simpel: door iemand te groeten. Of je kan vragen of je iemand kan helpen. Ook dan zal een (potentiële) inbreker twee keer nadenken voordat hij daadwerkelijk zijn slag zal slaan.

Na het buffet stond Cybercrime op het programma. Het bureau Nederlands Forensisch Incident Respons (NFIR) legde ondernemers de verschillen uit tussen phishing, ransomware en DDos maar ook de Advanced Persistent Threat en de supply chain attack. Ook werd nader ingegaan op een WiFi Pineapple. Dit apparaat is vergelijkbaar aan de WiFi router en kan hierdoor WiFi netwerken nadoen. Indien jouw device koppelt met de WiFi Pineapple, kunnen hackers toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens.

Het belang van een goed wachtwoord is eveneens benadrukt. Hoe langer het wachtwoord, hoe moeilijker te kraken. Bij een goed wachtwoord met 12 karakters, kan het 2 eeuwen duren voordat het wachtwoord is gekraakt. Het NFIR adviseert daarbij om een ‘wachtzin’ te gebruiken. Een voorbeeld van een wachtzin is Mijnzoonis17jaar?!. Ook zijn de ondernemers geadviseerd om zogenoemde password managers te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn LastPass en KeePass. Hierbij maakt een ingebouwde wachtwoordgenerator lange, willekeurige wachtwoorden die accounts beschermen tegen hackers. Mocht u nou willen zien of uw wachtwoord al eens gehackt is, dan kunt u kijken op http://scatteredsecrets.com of http://haveibeenpwned.com

De avond werd afgesloten met de start van de Veilig Ondernemen Challenge. De deelnemende ondernemers ontvangen 14 dagen lang per mail eenvoudige tips en opdrachten van experts die bij de politie, brandweer, Interpolis en de parkmanagement organisatie werken. Alle tips en opdrachten zorgen voor een zichtbaar en concreet resultaat voor de ondernemer. En een veiliger bedrijfsomgeving.

Al met al hebben de leden van het Keurmerk Veilig Ondernemen en Kampen Partners geconcludeerd dat het een leerzame en geslaagde avond was.

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een gecertificeerd samenwerkingsverband tussen ondernemers, brandweer, politie en de gemeente op de thema’s schoon, heel en veilig. Het uiteindelijk doel van deze publiek-private samenwerking is om de leefbaarheid en veiligheid van de bedrijventerreinen te vergroten.

Het KVO heeft in 2019 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is destijds getoetst door KIWA NCP en goedgekeurd. Zodoende mochten de bedrijventerreinen Haatland, Rijksweg 50, Melmerpark en Spoorlanden-Zendijk een certificaat in ontvangst nemen. Sindsdien komen de partijen structureel bij elkaar om actualiteiten te bespreken. Ook wordt er jaarlijks een gezamenlijke schouw uitgevoerd en diverse veiligheidsthema’s bij de ondernemers onder de aandacht gebracht, zoals vanavond tijdens deze veiligheidsbijeenkomst.

 

Collectieve inkoop elektriciteit en gas

ICKampen is zoals hiervoor al aangegeven bezig om met PMEnergie een faciliteit te bieden om gezamenlijk energie in te kopen tegen gereduceerd tarief.

PM Energie biedt de mogelijkheid om de energiekosten van leden van IC Kampen te verlagen door middel van collectieve inkoop van elektriciteit en gas. Hierbij staan de volgende doelstellingen centraal:
1) Deelnemers ondersteunen met het verlagen van energiekosten.
2) Deelnemers ontzorgen.

De gemiddelde besparing op de levering van energie door collectieve inkoop is circa 20-30%. Voor een middelgroot bedrijf met een elektriciteitsverbruik van 100.000 kWh bedraagt de besparing al gauw € 1.500 per jaar.
Deelnemers machtigen het collectief om namens hen energie in te kopen. Het volume van de ondernemers wordt verzameld in een inkoopbatch. PM Energie schrijft namens de ondernemers een tender uit, waarna energieleveranciers een aanbieding mogen doen.
Vervolgens brengt PM Energie op basis van de aanbiedingen een advies uit aan een (regionale) werkgroep. De werkgroep bestaat uit ondernemers die reeds deelnemen aan het collectief. Achtereenvolgens neemt de werkgroep een inkoopbesluit en draagt PM Energie zorg voor de administratieve afhandeling en communicatie richting de deelnemers.
Het bundelen van krachten en het werken met een regionale werkgroep biedt een aantal mogelijkheden en voordelen:
– Lagere prijzen door marktkennis en volumevoordeel.
– Sterkere regionale binding.
– Kennisdeling.

Van meet af aan is het al mogelijk te profiteren van lage prijzen. In de opstartfase en bij instroom van nieuwe leden adviseert PM Energie namelijk aan te sluiten bij een bestaand collectief. Hierdoor kan er meteen geprofiteerd worden, terwijl de benodigde inzet minimaal is.

Afsluiting Molenbrug

Afsluiting Molenbrug Kampen

De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat voeren van vrijdag 25 juni 06.00 uur tot dinsdag 29 juni 06.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan en bij de Molenbrug in Kampen. Tijdens de werkzaamheden is de brug (Mr. J.L.M. Niersallee/de N764) afgesloten voor alle verkeer (tussen de kruising Zwolseweg en de rotonde met de Venedijk-Noord). Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van de brug. 

  Om het centrum van Kampen en de Stadsbrug tijdens de werkzaamheden te ontzien, zijn omleidingsroutes ingesteld. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de N50/N765 (rijden tot aan Ens) of via de brug over de IJssel in de A28 bij Zwolle.

Landbouwverkeer kan gebruik maken van de omleidingsroute via de Stadsbrug in Kampen. Op drukke tijdstippen worden verkeersregelaars ingezet aan beide zijden van de Stadsbrug.

Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de parallelrijbaan op de Molenbrug. Gedurende de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet aan beide zijden van de Molenbrug.

De afsluiting van de Molenbrug is afgestemd op de andere wegwerkzaamheden in de gemeente Kampen.

 Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/onderhoudmolenbrug.

Volgende pagina »