Categorie: Nieuwsberichten

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond

Geslaagde Veilig Ondernemen Avond

Ondernemers weten wanneer ze 112 moeten bellen en gaan aan de slag met challenge

Op maandag 20 september 2021 heeft de Veilig Ondernemen Avond plaatsgevonden bij de Leuke Hanzestad in Kampen. Deze avond is georganiseerd door de Keurmerk Veilig Ondernemen werkgroepen en Kampen Partners, en stond in het teken van diverse veiligheidsthema’s: van brandweertips tot cybercrime.

Wethouder Holtland trapte de avond af. Hij vertelde uitgebreid hoe het gesteld is met de veiligheid in onze gemeente. Ook gaf hij aan dat dit thema hoog op de politieke agenda staat.

Vervolgens kwam Freek Weijs van de Veiligheidsregio IJsselland aan het woord. De Veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Deze organisatie voorkomt en beperkt het risico op incidenten en bestrijdt incidenten. Dat kunnen zij echter niet alleen. Dit doen zij samen met hulpdiensten, elf gemeenten (uit IJsselland) en crisispartners.

Freek Weijs is werkzaam bij het onderdeel brandweer. Hij vertelt deze avond meer over de brandveiligheid van bedrijfspanden. Om de kans op brand in een bedrijfspand te verkleinen, heeft de brandweer een checklist opgesteld. Deze checklist zal via verschillende kanalen gedeeld worden met ondernemers (bijvoorbeeld via de website van bedrijvenpark RW50). Enkele tips uit deze checklist zijn:

 • zorg dat de nooduitgangen vrij zijn;
 • gebruik geen deurstoppers;
 • plaats geen (werk)busjes naast het pand;
 • en zorg dat de blusmiddelen op het juiste moment worden gecontroleerd.

Hoewel dit op voorhand vrij logisch lijkt, ziet de brandweer met regelmatig bedrijven dit niet goed geregeld hebben. Verder is het belangrijk om niet alleen in je bedrijf maar ook thuis, voldoende rookmelders te plaatsen. Je reukzintuig schakelt namelijk uit, zodra je gaat slapen. De checklist hebben de deelnemende bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht bij hun achterban.

Na het thema brandveiligheid kwam het onderdeel “Wanneer bel je 112?” aan bod. Dit was een interactieve presentatie die gegeven werd door wijkagent Gert-Jan Crielaard. Zijn werkgebieden zijn Hagenbroek en de Industrieterreinen. Tijdens deze presentatie werd het spel ‘Petje op, petje af’ gespeeld. Gert-Jan stelde samen met spreekstalmeester Roeland Tameling (Kampen Partners) diverse vragen over onveilige situaties. Op basis van deze vragen moet men aangeven bij welke situatie men 112 zouden bellen, en dus het petje op zou doen.

Waarom is dit zo belangrijk? De politie wil graag mensen op heterdaad kunnen betrappen en vindt het belangrijk om deze personen uit de anonimiteit te halen. Hierdoor is de drempel om daadwerkelijk in te breken hoger. En zouden zij dit (op een later moment) wel doen, dan heeft de politie al gegevens van deze personen. Als ondernemer is het ook belangrijk om verdachte personen uit de anonimiteit te halen. Hoe doe je dat? Heel simpel: door iemand te groeten. Of je kan vragen of je iemand kan helpen. Ook dan zal een (potentiële) inbreker twee keer nadenken voordat hij daadwerkelijk zijn slag zal slaan.

Na het buffet stond Cybercrime op het programma. Het bureau Nederlands Forensisch Incident Respons (NFIR) legde ondernemers de verschillen uit tussen phishing, ransomware en DDos maar ook de Advanced Persistent Threat en de supply chain attack. Ook werd nader ingegaan op een WiFi Pineapple. Dit apparaat is vergelijkbaar aan de WiFi router en kan hierdoor WiFi netwerken nadoen. Indien jouw device koppelt met de WiFi Pineapple, kunnen hackers toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens.

Het belang van een goed wachtwoord is eveneens benadrukt. Hoe langer het wachtwoord, hoe moeilijker te kraken. Bij een goed wachtwoord met 12 karakters, kan het 2 eeuwen duren voordat het wachtwoord is gekraakt. Het NFIR adviseert daarbij om een ‘wachtzin’ te gebruiken. Een voorbeeld van een wachtzin is Mijnzoonis17jaar?!. Ook zijn de ondernemers geadviseerd om zogenoemde password managers te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn LastPass en KeePass. Hierbij maakt een ingebouwde wachtwoordgenerator lange, willekeurige wachtwoorden die accounts beschermen tegen hackers. Mocht u nou willen zien of uw wachtwoord al eens gehackt is, dan kunt u kijken op http://scatteredsecrets.com of http://haveibeenpwned.com

De avond werd afgesloten met de start van de Veilig Ondernemen Challenge. De deelnemende ondernemers ontvangen 14 dagen lang per mail eenvoudige tips en opdrachten van experts die bij de politie, brandweer, Interpolis en de parkmanagement organisatie werken. Alle tips en opdrachten zorgen voor een zichtbaar en concreet resultaat voor de ondernemer. En een veiliger bedrijfsomgeving.

Al met al hebben de leden van het Keurmerk Veilig Ondernemen en Kampen Partners geconcludeerd dat het een leerzame en geslaagde avond was.

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een gecertificeerd samenwerkingsverband tussen ondernemers, brandweer, politie en de gemeente op de thema’s schoon, heel en veilig. Het uiteindelijk doel van deze publiek-private samenwerking is om de leefbaarheid en veiligheid van de bedrijventerreinen te vergroten.

Het KVO heeft in 2019 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is destijds getoetst door KIWA NCP en goedgekeurd. Zodoende mochten de bedrijventerreinen Haatland, Rijksweg 50, Melmerpark en Spoorlanden-Zendijk een certificaat in ontvangst nemen. Sindsdien komen de partijen structureel bij elkaar om actualiteiten te bespreken. Ook wordt er jaarlijks een gezamenlijke schouw uitgevoerd en diverse veiligheidsthema’s bij de ondernemers onder de aandacht gebracht, zoals vanavond tijdens deze veiligheidsbijeenkomst.

 

Collectieve inkoop elektriciteit en gas

ICKampen is zoals hiervoor al aangegeven bezig om met PMEnergie een faciliteit te bieden om gezamenlijk energie in te kopen tegen gereduceerd tarief.

PM Energie biedt de mogelijkheid om de energiekosten van leden van IC Kampen te verlagen door middel van collectieve inkoop van elektriciteit en gas. Hierbij staan de volgende doelstellingen centraal:
1) Deelnemers ondersteunen met het verlagen van energiekosten.
2) Deelnemers ontzorgen.

De gemiddelde besparing op de levering van energie door collectieve inkoop is circa 20-30%. Voor een middelgroot bedrijf met een elektriciteitsverbruik van 100.000 kWh bedraagt de besparing al gauw € 1.500 per jaar.
Deelnemers machtigen het collectief om namens hen energie in te kopen. Het volume van de ondernemers wordt verzameld in een inkoopbatch. PM Energie schrijft namens de ondernemers een tender uit, waarna energieleveranciers een aanbieding mogen doen.
Vervolgens brengt PM Energie op basis van de aanbiedingen een advies uit aan een (regionale) werkgroep. De werkgroep bestaat uit ondernemers die reeds deelnemen aan het collectief. Achtereenvolgens neemt de werkgroep een inkoopbesluit en draagt PM Energie zorg voor de administratieve afhandeling en communicatie richting de deelnemers.
Het bundelen van krachten en het werken met een regionale werkgroep biedt een aantal mogelijkheden en voordelen:
– Lagere prijzen door marktkennis en volumevoordeel.
– Sterkere regionale binding.
– Kennisdeling.

Van meet af aan is het al mogelijk te profiteren van lage prijzen. In de opstartfase en bij instroom van nieuwe leden adviseert PM Energie namelijk aan te sluiten bij een bestaand collectief. Hierdoor kan er meteen geprofiteerd worden, terwijl de benodigde inzet minimaal is.

Afsluiting Molenbrug

Afsluiting Molenbrug Kampen

De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat voeren van vrijdag 25 juni 06.00 uur tot dinsdag 29 juni 06.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan en bij de Molenbrug in Kampen. Tijdens de werkzaamheden is de brug (Mr. J.L.M. Niersallee/de N764) afgesloten voor alle verkeer (tussen de kruising Zwolseweg en de rotonde met de Venedijk-Noord). Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van de brug. 

  Om het centrum van Kampen en de Stadsbrug tijdens de werkzaamheden te ontzien, zijn omleidingsroutes ingesteld. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de N50/N765 (rijden tot aan Ens) of via de brug over de IJssel in de A28 bij Zwolle.

Landbouwverkeer kan gebruik maken van de omleidingsroute via de Stadsbrug in Kampen. Op drukke tijdstippen worden verkeersregelaars ingezet aan beide zijden van de Stadsbrug.

Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de parallelrijbaan op de Molenbrug. Gedurende de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet aan beide zijden van de Molenbrug.

De afsluiting van de Molenbrug is afgestemd op de andere wegwerkzaamheden in de gemeente Kampen.

 Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/onderhoudmolenbrug.

Inloopavond Camerabewaking

Inloopbijeenkomst camerabewaking

Op 5 juli, tussen 17:00 en 19:00 uur organiseert De Industrieclub een inloopbijeenkomst bij bouwbedrijf de Gilden aan de Kraanvogelweg 2 in Kampen, waar uitleg gegeven wordt over het ondernemersfonds en de gestelde doelen.
De avond wordt toegankelijk voor alle ondernemers van Haatland. Men hoeft geen lid te zijn van IC. Zegt het voort!
Er wordt ook huis aan huis op Haatland een uitnodiging verspreid.
Iedereen kan zich aanmelden op de website van IC.
Komt allen want het gaat over veiligheid en geld!

Ondernemersfonds Camerabewaking

Ondernemersfonds industrieterrein Haatland Kampen
IC Kampen maakt goede vorderingen als het gaat over de camerabewaking. Zoals bekend wordt reclamebelasting ingezet om de aanschaf en exploitatie van de camera’s te financieren.
Onderstaande tekst wordt ook als flyer samen met een uitnodiging  bezorgd bij elke ondernemer op haatland. En er is een inloopavond gepland op 5 juli in de kantine van Bouwbedrijf de Gilden.

Prioriteit heeft camerabewaking

 • Veiligheid verhogend
 • Schade beperkend
 • Beter vestigingsklimaat

Het kost wat maar de rebate is beter.
De Industriële Club Kampen heeft plannen uitgewerkt voor het opzetten van een ondernemersfonds op industrieterrein Haatland in Kampen wat in eerste instantie de camerabewaking financiert In deze flyer leggen we u graag uit met welke doelen we dit doen. U krijgt duidelijkheid over wat we willen doen, wat het u kost en liever: wat het u oplevert!
Wie zijn wij?
De Industriële Club Kampen is een samenwerkingsverband van en voor álle ondernemers in Kampen. In het bestuur zitten ondernemers uit Kampen die ook mede gevestigd zijn op het industrieterrein Haatland. Meer informatie over de IC Kampen is te vinden op www.ickampen.nl
Wat willen we bereiken?
Het doel van de IC Kampen is door middel van een ondernemersfonds de kwaliteit van het industrieterrein Haatland te versterken en (kosten)voordelen voor ondernemers te realiseren.
We hebben daarvoor de belangrijkste speerpunten op een rij gezet die we willen oppakken:

 •  Samen met bedrijven en gemeente werken aan een kwalitatief hoogwaardig en veilig industrieterrein;
 • Tegengaan verpaupering en inzetten op waardebehoud en waardestijging van bedrijfspanden;
 • Goede bereikbaarheid en parkeersituatie op Haatland;
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner zijn van de gemeente Kampen voor alle ontwikkelingen op het industrieterrein, zodat het beheer en onderhoud op het industrieterrein op orde blijft;
 • Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven;
 • Onderling uitwisselen van informatie;
 • Het zorgen voor een goede interne en externe communicatie.

Wat zijn de actiepunten voor 2022-2026 en wat levert het u op?

 • Er vinden te veel inbraken op Haatland plaats en er is groeiende criminaliteit. De schade is groot. Prioriteit heeft daarom het opzetten van een volwaardig camerabeveiligingsysteem op het industrieterrein Haatland, zodat het industrieterrein veilig blijft en alle bedrijven hiervan profiteren. Dit wordt in aanvulling op de camerabeveiliging op bedrijventerrein RW50 uitgewerkt, waardoor een sluitend camerasysteem voor het hele gebied ontstaat.
 • Uitvoering project Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij door een periodieke dag- en avondschouw op het industrieterrein de veiligheid van hetbedrijventerrein wordt gemonitord. Knelpunten in onderhoud, verlichting of (verkeers)veiligheid en parkeren worden periodiek in kaart gebracht en in overleg aangepakt. Hiervoor wordt elke drie jaar een actieplan opgesteld in samenwerking met politie, brandweer en gemeente.
 • In een later stadium willen we afspraken maken met de gemeente over extra groenonderhoud en beheer van het industrieterrein Haatland. De verrommeling op Haatland wordt tegengegaan. Hierbij wordt dan extra budget vanuit het ondernemersfonds gereserveerd om de kwaliteit van het (basis)onderhoud te verhogen. Hierin wordt de samenwerking gezocht met Impact Kampen (meer ogen/oren op het industrieterrein).
 • Een periodieke nieuwsbrief en een website met actuele informatie voor bedrijven en toegang tot belangrijke contactgegevens in geval van nood, zie www.ickampen.nl

Hoe werkt het en wat kost het?
Om dit te financieren wordt een ondernemersfonds opgericht door de invoering van de reclamebelasting. Dat klinkt als een belasting maar is feitelijk geld van de ondernemers die dit weer inzetten voor hun beveiliging.
Daarmee kan de stichting vijf jaar lang een vuist maken om het bedrijventerrein op de kaart te zetten. Op veel bedrijventerreinen is zo’n fonds ook al succesvol ingevoerd (bijvoorbeeld Hessenpoort
Zwolle). Ook op bedrijventerrein Spoorlanden/Zendijk in IJsselmuiden wordt momenteel hieraan gewerkt.
Elke ondernemer op het industrieterrein draagt als gebruiker van zijn of haar pand via een vaste bijdrage een eigen steentje hieraan bij. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand (zie tabel 1) en de reclame-uiting die zichtbaar vanaf de weg aanwezig is. Vervolgens wordt deze bijdrage door de gemeente geïnd. De geïnde reclamebelastingbijdrage wordt vervolgens aan de IC Kampen overgemaakt die het weer besteedt aan de camerabewaking.
Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers! Iedereen betaalt en profiteert dus mee!
Vanwege de moeilijke economische omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, is voor de periode 2022-2026 ervoor gekozen de tarieven zo laag mogelijk te houden en de bijdragen zo eerlijk mogelijk te verdelen over de aanwezige bedrijven op het industrieterrein. Hierdoor worden de tarieven zoals hieronder aangegeven.
Onderstaande tarieven zijn de tarieven volgens de laatste herberekening (09-06-2021) De tarieven die in “de ondernemer” zijn of worden gepubliceerd zijn dus achterhaald.

Reclamebijdrage voor elke ondernemer

WOZ-waarde pand
(in EUR)
reclamebijdrage ondernemer
per jaar
0-250.000   499 EUR
250.001-500.000   599 EUR
500.001-750.000   799 EUR
750.001-1.000.000   999 EUR
1.000.001-1.500.000 1300 EUR
1.500.001-2.000.000 1800 EUR
Meer dan 2.000.000 2400 EUR

Wilt u meer informatie over de begroting mail dan even naar penningmeester@ickampen.nl en u krijgt een exemplaar toegezonden.
Wat betekent dit voor de contributie aan de IC Kampen?
Voor ondernemers die op het industrieterrein Haatland zijn gevestigd komt de contributie van 175 EUR per jaar te vervallen.
Tegenover de ondernemersbijdrage staan bovendien kostenvoordelen voor elke ondernemer: u kunt uw bijdrage terugverdienen, doordat de IC Kampen de beveiliging van de bedrijven (camerabeveiliging) gaat betalen en er kostenvoordelen te behalen zijn met
korting op verzekeringspremies en de collectieve inkoop van bijvoorbeeld energie.  Gebruik maken van collectieve inkoop is uiteraard niet verplicht. Dat beslist u zelf.
Hoe verder?
De hierboven beschreven plannen zullen ook door de gemeente Kampen goedgekeurd moeten worden. Daartoe zullen door het College van B&W en de gemeenteraad in het najaar van 2021 besluiten genomen worden. Streven is dan om per 1 januari 2022 van start te kunnen gaan.
Meer informatie?
Zie www.ickampen.nl of neem contact op met het secretariaat van de IC via info@ickampen.nl
Wij rekenen op uw steun, maar we willen graag uw mening hierover horen tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 5 juli a.s. tussen 17.00-19.00 uur. Locatie De Gilden, Kraanvogelweg 2.  Komt allen want het gaat over geld en veiligheid!!!

Kascommissie

Kascommissie

In een normale tijd is het gebruikelijk dat tijdens een algemene ledenvergadering verslag uitgebracht wordt door de kascommissie.
Dat kan tot nu toe niet. Dat wil niet zeggen dat er dan geen kascontrole gedaan wordt, want die is op 3 mei uitgevoerd door Jelle Weever van de Weever groep, en Gerwin de Vries van Zalsman.
Zij verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 01-10-2019 tot en met 30-09-2020 en de balans per 30-09-2019 van de Industriële Club Kampen te Kampen, te hebben beoordeeld en akkoord bevonden.
De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-10-2019 tot en met 30-09-2020

Subsidie opleiding personeel

In de Regio Zwolle wordt subsidie gegeven voor het opleiden van personeel.

Als je in de skills en know how van je personeel wilt investeren en je bent MKB’er bent, ZZP’er of werkgever bent in de regio Zwolle kun je aanspraak maken op het fonds wat hiervoor is opgezet.

Download de flyer die we voor u hebben ingescand, u vind hem daarna in uw download map op de pc.

U kunt contact opnemen via email contact@upgradejezelfregiozwolle.nl

Ramspolbrug

Ramspolbrug
Ramspolbrug
Namens Rijkswaterstaat informeren wij u over hinder voor de weggebruikers en de vaarweggebruiker als gevolg van werkzaamheden aan de Ramspolbrug.
In oktober vinden er beheer en onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit is nodig om de brug in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.
 In verband met deze werkzaamheden is er op onderstaande datum sprake van hinder voor het wegverkeer en vaarwegverkeer.

 WERKZAAMHEDEN 9 TOT 11 OKTOBER AAN DE RAMSPOLBRUG

 WEGVERKEER
 Als gevolg van de werkzaamheden is er hinder voor het wegverkeer gedurende de volgende 3 dagen;
 – Woensdag 9 oktober van 09.00 tot 16.00 uur.
 – Donderdag 10 oktober van 09.00 tot 16.00 uur.
 – Vrijdag 11 oktober van 09.00 tot 16.00 uur.
 Op de N50 is er voor het wegverkeer gedurende de werkzaamheden 1 rijstrook in beide richtingen beschikbaar.
 Op de N765 is er voor het wegverkeer gedurende de werkzaamheden slechts1 rijstrook beschikbaar. Het verkeer kan om en om gebruik maken van de nog beschikbare rijstrook.

 VAARWEGVERKEER

 Als gevolg van de werkzaamheden is er stremming voor het vaarwegverkeer hoger dan 12,5 meter. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk de brug te openen op de volgende momenten:
 – Woensdag 9 oktober van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
 – Donderdag 10 oktober van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
 – Vrijdag 11 oktober van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
 
Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Namens SHERPA VoF IJsselmeergebied (een combinatie van CroonWolter&Dros TBI en advies- en ingenieursonderneming ARCADIS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.