KVO Certificering

Keurmerk Veilig ondernemen (KVO)

Onze drie industrieterreinen (Rijksweg 50, Haatland en Spoorlanden/Zendijk.) hebben allemaal het KVO certificaat (Keurmerk Veilig ondernemen).

Elk industrieterrein heeft zijn eigen werkgroep om de certificering te faciliteren, en doen dat samen met de Gemeente Kampen.

Het keurmerk is bedoeld om het publieke deel van de industrieterreinen schoon, heel, en veilig te houden. Daarnaast worden ondernemers aangesproken op verrommeling van hun terrein. Want we willen samen een mooi en verzorgd  industrieterrein hebben.

Het KVO certificaat kan gebruikt worden door elke ondernemer om zijn verzekeringspremie te verlagen.

De uitreiking van het certificaat is een officieel momentje waar de personen die hun tijd en energie hier ingestoken hebben worden toeegesprokendoor de burgemeester, en waarna even genoten mag worden van koffie met een heerlijke koek. De koffie wordt dan geschonken door de burgemeester.

Daar doen we het voor!