Bestuurssamenstelling

Voorzitter Bert Weever
Secretaris Hans Vermeer
Penningmeester Jan van Wendel
   
Secties Vertegenwoordiger
Haatland Droog Willem van der Haven, Jan van Wendel, Hans Vermeer
Haatland Nat Willem van der Haven, Jan van Wendel, Bert Weever
Spoorlanden / Zendijk Hans Both, Henk Wim van den Berg
Rijksweg 50 Willem van der Haven, Jan van Wendel
Koekoekspolder Henk Wim van den Berg

Secretariaat: Postbus 184, 8260 AD Kampen Email: info@ickampen.nl