Maand: oktober 2019

Onderhoud industrieterreinen

Een lid van onze vereniging stuurde ons een foto van een voetpad met daarop zichtbaar de de status van onderhoud.

Zoals te zien wordt er niet veel tijd en energie besteed aan onkruidbestrijding of maaiacties. Tevens zou een klein hakje ook wel eens tussen de tegels kunnen verdwijnen.

Dit kan in ieder geval niet de reden zijn van een verhoging van de OZB.

Dit stukje openbaar gebied wordt zeker niet goed onderhouden.

N306

Boskalis en Waterschap Zuiderzeeland zijn de werkzaamheden voor de versterking van de Drontermeerdijk overeengekomen. Dit gaat in 2020 van start.

Vanaf Roggebot tot ca. aan At Sea zal een secundaire weg worden aangelegd met een maximale snelheid van 50 km/h, zodat tijdens de werkzaamheden aan de dijkverhoging geen afsluitingen hoeven plaats te vinden van de N306. Dit is goed nieuws voor Kampen ondernemers die veel gebruikmaken van deze route.