Maand: september 2019

Ramspolbrug

Ramspolbrug
Ramspolbrug
Namens Rijkswaterstaat informeren wij u over hinder voor de weggebruikers en de vaarweggebruiker als gevolg van werkzaamheden aan de Ramspolbrug.
In oktober vinden er beheer en onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit is nodig om de brug in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.
 In verband met deze werkzaamheden is er op onderstaande datum sprake van hinder voor het wegverkeer en vaarwegverkeer.

 WERKZAAMHEDEN 9 TOT 11 OKTOBER AAN DE RAMSPOLBRUG

 WEGVERKEER
 Als gevolg van de werkzaamheden is er hinder voor het wegverkeer gedurende de volgende 3 dagen;
 – Woensdag 9 oktober van 09.00 tot 16.00 uur.
 – Donderdag 10 oktober van 09.00 tot 16.00 uur.
 – Vrijdag 11 oktober van 09.00 tot 16.00 uur.
 Op de N50 is er voor het wegverkeer gedurende de werkzaamheden 1 rijstrook in beide richtingen beschikbaar.
 Op de N765 is er voor het wegverkeer gedurende de werkzaamheden slechts1 rijstrook beschikbaar. Het verkeer kan om en om gebruik maken van de nog beschikbare rijstrook.

 VAARWEGVERKEER

 Als gevolg van de werkzaamheden is er stremming voor het vaarwegverkeer hoger dan 12,5 meter. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk de brug te openen op de volgende momenten:
 – Woensdag 9 oktober van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
 – Donderdag 10 oktober van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
 – Vrijdag 11 oktober van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
 
Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Namens SHERPA VoF IJsselmeergebied (een combinatie van CroonWolter&Dros TBI en advies- en ingenieursonderneming ARCADIS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Schrikbarend verhaal van de gemeente op informele bijeenkomst van 24 september 2019.

Op dinsdag 24 september organiseerden wij als industrieclub een informele bijeenkomst in Bar & Restaurant At Sea aan de Drontermeerdijk in Dronten .

Daar kwamen de nodige leden op af, maar ook niet leden mochten aanschuiven. De ondernemers die kwamen naar deze bijeenkomst kwamen misschien niet in de laatste plaats omdat de gemeente een heel slecht voornemen heeft met ons als ondernemers. De gemeente is van zin de OZB met maar liefst 48% te verhogen, en dat nadat de OZB in de vorige twee jaren ook al met twee maal 7% verhoogd is. Dit begint wat op willekeur te lijken.

Wethouder Geert Meijering, van Economische Zaken, was ook naar deze vergadering gekomen, wat op zich in hem te prijzen is. Echter de wethouder had weinig goed nieuws voor ons. De wethouder gaf eerst uitleg over de ontstane tekorten en de reden om te bezuinigen en om belastingen te verhogen. “Iedereen zal hier iets van merken” gaf de wethouder aan.

Vanuit de zaal was de kritiek niet mals, en er was weinig compassie als het ging over de gekozen oplossingen die de wethouder ons voorhield. Dit voorstel van 48% verhoging wordt dan ook door geen enkele ondernemer gesteund, en het gevoel als ondernemer van de gemeente Kampen wordt er niet beter op. Het komt er op neer dat de ondernemer moet bloeden voor kostenoverschrijdingen voortkomend uit de zorg.

Daarna gaven Willem van der Haven en Leo Hoksbergen uitleg over het ondernemersfonds wat Industrie Club Kampen wil oprichten, om middels reclamebelasting fondsen te werven voor camerabewaking. Het geld wat betaald wordt aan dit fonds is en blijft van de ondernemers en hier hebben en houden de ondernemers inspraak in over de besteding van deze gelden. Hier was slechts één opmerking vanuit de zaal waarom dit nu moest en wat de daar mee moeten. Het lijkt er op dat dit gedragen wordt. Iedereen kon een formulier invullen met zijn wensen waarvoor dit fonds ook voor gebruikt kon worden. In een volgende bijeenkomst zal dit weer aan de orde komen.

We vergaderden niet alleen er stond ook een heerlijk diner klaar waar ruimschoots van gebruik is gemaakt.

Al met al weer een nuttige avond met mooie interactie, maar wel met een hele dikke zwarte rand.

Nieuwe website

IC Kampen heeft een nieuwe website gelanceerd. Deze website is gemaakt met een platform waarmee we gemakkelijker nieuwsberichten kunnen plaatsen. Tevens is er een mailpakket verbonden aan de website van waaruit we de direct mailings zullen verzorgen.

In de zeer nabije toekomst kunt u nieuws en emails verwachten.

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst “Samen werken aan de toekomst van de bedrijventerreinen in Kampen”

Op dinsdag 24 september a.s. organiseert de Industriële Club Kampen een informele bijeenkomst voor alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Kampen. We willen graag met elkaar in gesprek over de toekomst van de bedrijventerreinen en de manier waarop we samen een ondernemersfonds kunnen opzetten.

Als we een ondernemersfonds opzetten waaraan alle ondernemers gaan bijdragen, vinden we ook dat hiervoor zoveel mogelijk steun moet zijn. Daarom vragen we u om hierin mee te denken: wat zijn dan de speerpunten waarvoor we ons sterk willen maken? Parkeerproblematiek? Veiligheid en cameratoezicht? Onderhoud van het terrein? Meer samenwerken met elkaar? Of andere urgente zaken die u belangrijk vindt om samen op te pakken? En hoe gaan we dat met elkaar betalen?

Kortom, graag gaan we met u in gesprek om dit samen te bepalen! Doel van een ondernemersfonds is namelijk om de kwaliteit van het bedrijventerrein op peil te houden en verder te versterken en de onderlinge samenwerking als ondernemers te bevorderen.

Alle ondernemers op de bedrijventerreinen worden op 24 september vanaf 16.30 uur bij Bar & Restaurant At Sea aan de Drontermeerdijk 13, 8251 PV in Dronten uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Iedereen dus van harte welkom!

Aanmelding

In verband met de praktische organisatie van de bijeenkomst, horen we graag even of u erbij kunt zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat van de Industriële Club Kampen, per email: info@ickampen.nl.