Puntenplan

Speerpunten = puntenplan IC 2022 – 2024

De Industriële Club Kampen beijvert zich voor de navolgende belangrijke thema’s voor ondernemers in de gemeente Kampen. Dit plan is met name bedoeld als basis voor dialoog in het zicht van het gemeenteraadsverkiezingen maart 2022.

 

 • verbetering van het algemene ondernemersklimaat. Upgraden van onderling contact tussen ondernemers, zowel netwerken, gezelligheid als weten wat de ander doet zodat je lokaal kunt gunnen. Ook is onderwerp van zorg de bejegening vanuit het stadhuis en vanuit de politiek van ondernemers en ondernemingen, zowel de gevestigde bedrijven als potentiële nieuwe bedrijven;
 • verbetering van de infrastructuur, zowel het openbaar vervoer als het wegennet, de aansluitingen. Doorgaan met de lobby toch de verbreding van de N50 in een versnelling te krijgen, maar ook omzien naar andere mogelijkheden. Spoedonderzoek naar de mogelijkheid de Zwolseweg te verbreden. Door kunstwerken aan te leggen kan de veiligheid en de snelheid worden vergroot, bij voorkeur om ‘s – Heerenbroek heen (bij en parallel aan spoor?).
 • aandacht voor de verkeerscirculatie in en rond de binnenstad, tot aan de fietsrotondes bij bijvoorbeeld Flevoweg en Europa allee. Beter separeren fiets- en autoverkeer zodat de doorstroming beter wordt en kans op ongevallen wordt verkleind; geen stadsbrug meer open tijdens spitstijden. Minder drempels in wegdek. Meer maatregelen intelligente snelheidsverlaging.
 • uitbreiding bedrijventerreinen zowel Kampen als IJsselmuiden. Openbaar maken inbreidingslocatie, eventueel opkopen ervan, zelf als gemeente herontwikkelen en uitgeven;
 • bevorderen woningbouw, in samenspraak met Zwolle, groots aanpakken;
 • Meer ruimte voor Werkbedrijf Impact voor invulling sociale opgaaf. Support in plaats van afremmen;
 • tegengaan van criminaliteit op bedrijventerreinen, ook groots aanpakken, samenwerking tussen bedrijventerreinen, niet overal het wiel opnieuw uitvinden, bijvoorbeeld in verband met de komst van extra criminaliteit zodra de Kornwerderzand-sluizen zijn vergroot, waardoor grotere scheepvaart Kampen zal bereiken, met bijbehorende problematiek;
 • integrale benadering ontwikkeling buitengebied, bijvoorbeeld de Koekoek, ook in het licht van onderstaand punt energietransitie. Aandacht voor herbestemming vrijgekomen agrarische objecten. Niet tegen het onmogelijke in vasthouden aan tuinbouwgebied, flexibel andere ontwikkelingen mogelijk maken, inclusief woningbouw;
 • meer helder beleid energietransitie. Geen vage pps- constructies. Zoveel mogelijk als gemeente zelf energie gaan opwekken. Minder marktwerking daarin. Alleen financieel uitvoerbare projecten; minder subsidies, dan wel betere borging anti misbruik. Denk ook aan ervaring- en kennisdeling aangaande het onderwerp energiebesparingsplicht voor bedrijven.
 • verlaging OZB dan wel tegenprestatie leveren.
 • vergroting expertise ambtenaren, samenwerken in Regio Zwolle. Vast aanspreekpunt vanuit het stadhuis, ondernemersloket. Herinvoeren periodiek overleg bestuur en wethouder economie (niet met te veel), op basis van formele agenda.