Haatland

Speerpunten meerjarenplan 2020-2024 Haatland 

  1. Sterke ondernemersorganisatie neerzetten voor alle bedrijven op Haatland:
    1. Professionele belangenbehartiging en gesprekspartner voor gemeente en provincie (parkmanagement). Deze belangenbehartiging richt zich op alle aspecten die van belang zijn voor de bedrijven op Haatland (onderhoud, bereikbaarheid/parkeren,., enz.)
    1. Convenantafspraken met gemeente over reclamebelasting, rol gemeente op Haatland en aanpak belangrijke knelpunten (aanpak georganiseerde criminaliteit, handhaving, integrale aanpak verbetering parkeren).

   Gezamenlijke aanpak met gemeente van de parkeerproblematiek: in kaart brengen grootste knelpunten, maatwerkoplossingen per bedrijf. 

Aanpak overlast vrachtwagensparkeren (locatieonderzoek gemeente/provincie, handhaving gemeente)

Onderzoek verbetermogelijkheden openbaar vervoer

Doorstroming verkeer op en rondom Haatland optimaliseren, fietsverkeer voldoende ruimte geven