Wie zijn wij

IC Kampen staat voor Industriële Club Kampen en is gelijktijdig met de vorming van de nieuwe gemeente Kampen ontstaan uit de industriële clubs van Kampen, IJsselmuiden en de Spoorlanden. 

Diensten

Wij, de afgevaardigden van de leden van deze vereniging, zijn belast met de leiding van aangesloten bedrijven of (overheids)instellingen, dan wel voeren een vrij beroep. Voorwaarde voor lidmaatschap bij de IC Kampen is o.a. dat het bedrijf dat wij vertegenwoordigen gevestigd is in de gemeente Kampen. Dit kan zijn in:

Organisatorisch zijn de leden in één van deze secties ondergebracht. 

Wat doen wij?

IC Kampen stelt zich de verbetering van de industriële gesteldheid in de gemeente Kampen en omstreken ten doel. Hierbij moet u o.a. denken aan:

Hoe doen wij dat?

Vanuit de leden hebben wij een bestuur gevormd dat bestaat uit een dagelijks bestuur van vier leden en één vertegenwoordiger voor elk van de voornoemde secties.

Dit bestuur vertegenwoordigt de leden van de vereniging. Als taken heeft zij o.a. het bevorderen en onderhouden van contacten met overheden en organisaties, het bevorderen van goede verhoudingen tussen de leden van de vereniging onderling en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast treedt zij gezamenlijk op, waar dit wenselijk is. Het dagelijks bestuur houdt zich voornamelijk bezig met algemene zaken, de sectievertegenwoordigers met dat wat speelt binnen hun eigen sectie.

Jaarlijks worden een aantal ledenvergaderingen gehouden. Tijdens deze ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit, worden zaken die de leden aangaan besproken en wordt doorgaans een spreker uitgenodigd om een bepaald onderwerp te behandelen. De vergadering wordt afgesloten met een buffet. Om de onderlinge verhoudingen tussen de leden te bevorderen, is er zowel voor als na de vergadering voldoende gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en bestaande aan te halen.

Daarnaast vinden er naar behoefte bijeenkomsten plaats binnen de secties, waarvoor voornamelijk leden die in de betreffende sectie ondergebracht zijn worden uitgenodigd. Onderwerpen die hier aan bod komen hebben voornamelijk betrekking op de sectie zelf, zoals bijvoorbeeld:


De sectievertegenwoordiger kan hierbij, indien nodig, ondersteund worden door andere leden uit de betreffende sectie.

Heeft het bovenstaande uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met ons op voor nadere informatie. Ook kunt u contact opnemen om u aan te melden als lid of voor een ander onderwerp dat beider belang kan dienen.