Laatste nieuws

MARKTDAG BETER AANBESTEDEN: TOEKOMSTBESTENDIG INKOPEN MET AANDACHT VOOR DE ONDERNEMER!

Op donderdag 18 april 2024 vanaf 13.00 uur vindt de Marktdag Beter Aanbesteden plaats in Hotel Lumen in Zwolle. Het is vanaf nu mogelijk om jezelf aan te melden voor de marktdag en de bijbehorende deelsessies. Je kunt je aanmelden door op de volgende link te klikken: https://forms.gle/U5m4v5bAnncsVVRn9

Met de Marktdag Toekomstbestendig inkopen met aandacht voor de ondernemerwillen we opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) in de regio Zwolle bij elkaar brengen om marktkansen in de circulaire economie te ontwikkelen en te bespreken. Hoe kunnen ondernemers inspelen op de inkoop van de aanbestedende diensten en daarmee bijdragen aan een circulaire economie?

Op het plenair programma is aandacht voor AI/ChatGPT en de invloed daarvan op inschrijven en aanbesteden. In verschillende deelsessies wordt inzicht gegeven in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Inkopen met impact en MVOI staan hierbij centraal. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken!

Deze bijeenkomst is bedoeld voor aanbestedende diensten en marktpartijen in de regio Zwolle.

Programma

12.30 uur:         Inloop

13.00 uur:          Ontvangst

13.30 uur:          Opening door wethouder Bram Harmsma, wethouder Economie van Steenwijkerland

13.40 uur:          Programma Beter Aanbesteden in de praktijk

13.50 uur:          Plenaire inleiding ChatGPT en aanbesteden, met Timo Martosatiman

14.30 uur:          Deelsessies (zie hieronder)

15.30 uur:          Pauze

15.45 uur:          Deelsessies

16.45 uur:          Sluiting en netwerkborrel

Deelsessies

Deelsessie 1: MKB Vriendelijk aanbesteden

Wil jij weten hoe je als aanbestedende dienst het mkb kunt interesseren door mkb vriendelijke aan te besteden? Of wil jij als ondernemer juist weten hoe je in beeld komt bij aanbestedende diensten? Schrijf je dan in voor de deelsessie mkb vriendelijke aanbesteden! Sander Bastianen van Beter Aanbesteden neemt jullie mee in zijn verhaal en ervaring.

Deelsessie 2: Aanbesteden op 3A4

Veel organisaties zijn gewend om aanbestedingen te beschrijven op vele pagina’s. Een groeiende groep aanbestedende diensten bewijst dat het anders kan. Zij besteden aan op ongeveer 3 A4’tjes. En dat heeft allerlei voordelen. Zo verlaag je de drempel voor kleinere ondernemingen om deel te nemen en focus je meer op het doel van de aanbesteding. Ontdek de voordelen van Uitgangspunt 3 A4 en schrijf je in voor de deelsessie Aanbesteden op 3 A4. Markku Weingärtner van Novon en Tjeerd Planting van Beter Aanbesteden nemen jullie mee in hun ervaring en inzichten.

Deelsessie 3: MVOI – Partnerschip als vertrekpunt

Door de verandering van een lineaire naar een circulaire economie zijn de uitdagingen en afname gedurende een contract of overeenkomst niet te voorspellen. Dit zorgt voor een andere vraagstelling en rol vanuit zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Arnoud van Spijk en Björn Bakker van VEPA delen hun inzichten in wat hun ervaringen zijn als opdrachtnemer binnen de huidige contracten van kantoor- en leeromgevingen. Stephanie Steffers van PIANOo deelt de MVOI-zijde vanuit de opdrachtgeversrol.

Deelsessie 4: Beter aanbesteden door het gebruik van data

Inkopers gebruiken zelden beschikbare data van eerdere aanbestedingen, terwijl deze data kan helpen bij de vorm en inhoud van een aanbesteding. Wil jij meer weten over de vele voordelen van het gebruik van data in het inkoopproces? Schrijf je dan in voor de deelsessie Beter aanbesteden door het gebruik van data. Rick den Ridder van TenderNed en Wout Groeneveld van Canon Benelux nemen jullie mee in hun ervaring en inzichten.

Samengevat

Datum: 18 april 2024, 13.00 – 17.00 uur

Locatie: Lumen Events in Zwolle

Inschrijven: https://forms.gle/U5m4v5bAnncsVVRn9

Namens de organiserende partijen

Hans Bakker, coördinator lobby/regiomanager Beter Aanbesteden

Van ontzorgen naar nog meer voordeel!

Bijdrage PM Energie

We hebben dagelijks contact met ondernemers die bij het energiecollectief zijn aangesloten. Bij vragen over energie zijn wij namelijk ook het eerste aanspreekpunt, in plaats van de callcenters van energieleveranciers. Dit leidt niet zelden tot gesprekken waarbij nieuwe inzichten en aanvullende besparingskansen aan het licht komen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een deelnemend productiebedrijf is al jaren tevreden deelnemer aan het energiecollectief. Doordat het collectief namens de deelnemende ondernemers al jaren gunstige contractafspraken maakt hoeven zij hier zelf geen aandacht aan te besteden. Zo profiteerden zij ook afgelopen jaren van tarieven die ruim onder de markt lagen, doordat deze op een goed moment zijn vastgezet. Om voor een nieuwe locatie ook weer energiecontracten te regelen, zocht het productiebedrijf weer contact met het collectief. Tijdens het gesprek merkte de accountmanager van het collectief op dat er misschien wel meer ontzorging en voordeel mogelijk is…

Meer dan gunstige energiecontracten
“De accountmanager vroeg ons terloops even naar eventuele plannen voor verduurzaming. Zo kwamen we al snel aan de praat over zonnepanelen. We huren diverse locaties, maar we zouden daarvoor wel graag eens met de verhuurder in gesprek gaan over de mogelijkheden voor eigen opwek. Maar is dat wel interessant? Wat levert ons dat nou op en over welke investeringen praten we dan? De accountmanager bood aan om per locatie even wat berekeningen te maken, zodat we het gesprek aan kunnen gaan. Mocht het zover komen, dan kunnen de specialisten van het collectief ons hier verder bij ontzorgen.

Omdat er nu meerdere geschakelde locaties in gebruik zijn gaf de accountmanager aan dat hier mogelijk een voordeelregeling op energiebelasting van toepassing is. Ook dit zullen zij onderzoeken en indien mogelijk zullen zij de nodige bewijsstukken verzamelen en de regeling namens ons bedrijf aanvragen.”

We bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens de samenwerkende ondernemersverenigingen kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

 • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
 • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
 • Online inzicht in uw energieverbruik
 • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
 • Optimalisatie van netwerkkosten
 • Reductie van energiebelastingen


Geert Douw
PM Energie

Zesde editie van Better Safe Than Sorry in Mac3Park, Zwolle

Als onderdeel van de actiedag #Echtnietvandaag organiseert Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het cybercrimeteam van de politie-eenheid Oost-Nederland dinsdag 2 april 2024 in Mac3Park in Zwolle de zesde editie van ‘Better Safe Than Sorry’, een event waarin het thema cybercriminaliteit centraal staat.

Ondernemers worden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken met betrekking tot de diverse vormen van cybercrime. Een op de vijf ondernemers is inmiddels slachtoffer van een vorm van cybercrime. Op dit congres krijgen zij informatie aangereikt waarmee zij zich hiertegen beter kunnen wapenen. Van wachtwoord-beveiliging tot het doen van aangifte.

De verwachting is inmiddels niet zozeer Óf je met cybercrime te maken krijgt, maar wanneer.

Programma:

Het programma van Better Safe Than Sorry in Mac3Park Zwolle bestaat uit het volgende:

 • 16:45 uur: opening door burgemeester Rob Bats (gemeente Steenwijkerland)
 • 17:00 uur: de ransomware aanval op Hoppenbrouwerstechniek door Marcel de Boer, financieel directeur
 • 17:30 uur: presentatie Daniël Verlaan, tech-journalist RTL
 • 18:15 uur: buffet
 • 19:15 uur: presentatie door het cybercrimeteam van politie Oost-Nederland
 • 19:45 uur: phishing demo door Mats Dekker, AI expert
 • 20:00 uur: hack-demonstratie door RedTeam cybersecurity
 • 20:15 uur: netwerken en infomarkt

Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Better Safe Than Sorry begint met de inloop vanaf 16.00 uur.

Het volledige programma en de mogelijkheid tot aanmelden staan op de site van PVO Oost-Nederland: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/zwolle/

SUBSIDIEREGELING BETER AANBESTEDEN – DERDE RONDE

Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen of een samenwerkingsverband van dezen die de aanbestedingspraktijk in hun regio willen verbeteren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De looptijd is van woensdag 6 december 2023, 9:00 uur, tot vrijdag 26 januari 2024, 17:00 uur. Voorstellen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wees er op tijd bij, want de verwachting is dat ook dit keer de subsidie binnen enkele dagen uitgenut zal zijn.

Subsidiabele activiteiten
De subsidie wordt verstrekt aan projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit kan door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten.

Aanvraag indienen
Een aanvraag indienen kan per woensdag 6 december 2023, vanaf 9:00 uur via het online subsidieloket bij RVO. Hiervoor heb je eHerkenning (minimaal niveau 2+) nodig. De subsidies bedragen minimaal 10.000 euro en maximaal 25.000 euro per aanvrager en worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De voorwaarden zijn gelijk aan de eerdere regeling in 2023. In totaal is een bedrag van 200.000 euro beschikbaar om projecten te kunnen bekostigen, die bijdragen aan het verbeteren van de aanbestedingspraktijk in een regio of branche. In de Staatscourant wordt de regeling gepubliceerd, met erin diverse voorbeelden van knelpunten en van activiteiten die wel of juist niet in aanmerking komen voor subsidie.

Veel animo
Ook begin 2023 was er veel animo voor de subsidieregeling Beter Aanbesteden. Het totale subsidiebudget van 200.000 euro werd verdeeld over 9 projecten.
Subsidie Beter Aanbesteden 2023 | PIANOo – Expertisecentrum Aanbesteden

Programma Beter Aanbesteden
Deze subsidieregeling maakt deel uit van het programma Beter Aanbesteden. Dit programma is een samenwerking tussen het ministerie van EZK, VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden. RVO voert de subsidieregeling uit.

Burgemeester Sander de Rouwe benadrukt belang van ondernemerscollectief in Kampen tijdens Algemene Ledenvergadering

Kampen, 2 oktober 2023 – Op donderdag 28 september 2023 vond de Algemene Ledenvergadering van de Industriële Club Kampen plaats. Tijdens de bijeenkomst werden diverse belangrijke onderwerpen besproken, waaronder een inspirerende toespraak van Burgemeester Sander de Rouwe, waarin hij de centrale vraag beantwoordde waarom het collectief van ondernemers zo’n cruciale rol speelt in de ontwikkeling van Kampen.

De burgemeester onderstreepte dat Kampen, in tegenstelling tot sommige andere regio’s in Nederland, niet wordt geplaagd door grote problemen. Het is een prachtige regio waar de inwoners over het algemeen tevreden zijn. Toch is er nog veel onbenut potentieel. Hij wees op de dat de inwoners van Kampen en IJsselmuiden bescheiden en voorzichtig zijn. De Burgemeester onderstreepte echter dat het verdienvermogen van Kampen lager is dan vergelijkbare andere regio’s en dat er ruimte is voor verbetering.

Daarnaast werd de kwestie van de organisatie van het ondernemerscollectief in Kampen aangesneden, waarbij werd gevraagd waarom dit zo’n belangrijke factor is. De burgemeester bracht naar voren dat de gemeente vaak te maken heeft met een “hit and run”-mentaliteit, waarbij problemen snel worden opgelost. Hij pleitte voor een meer strategische aanpak, waarbij de krachten worden gebundeld om de regio als geheel vooruit te stuwen.

Burgemeester De Rouwe benadrukte verder dat Kampen moet streven naar leiderschap en dat er meer samenwerking en ontwikkeling nodig zijn om dit doel te bereiken. Hij riep op tot de gezamenlijke formulering van een strategische visie die verder gaat dan incidenten en problemen.

Het belang van bedrijventerreinen werd eveneens besproken, inclusief het lopende onderzoek naar de behoeften op dit gebied in Kampen. De resultaten van dit onderzoek zullen dienen als basis voor het nog te vormen beleid. De burgemeester moedigde het ondernemerscollectief aan om actief deel te nemen aan het vormgeven van deze visie.

De uitbreiding van de bedrijventerreinen in Kampen is zo ontzettend belangrijk, met name om de autonome groei van bestaande bedrijven te faciliteren. Bestaande bedrijven hebben dringend behoefte aan voldoende ruimte om te kunnen groeien en floreren.

Bovendien verdient het Sociaal Economisch Beraad (SEB) speciale aandacht. Dit initiatief is tot stand gekomen als een flexibele samenwerkingsstructuur waarin ondernemers, het onderwijs en de overheid hun krachten kunnen bundelen. Het SEB heeft als hoofddoel om gezamenlijk op te trekken, krachten te bundelen en (transitie) opgaven te versnellen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van een gezonde en duurzame lokale economie.

Het bericht sluit af met een oproep aan de samenleving om de noodzaak van de uitbreiding van bedrijventerreinen te erkennen, als cruciaal element voor de groei en welvaart van ondernemers in de regio.

De Industriële Club Kampen blijft zich inzetten voor een welvarende toekomst en nodigt alle belanghebbenden uit om deel te nemen aan deze cruciale gesprekken.

Vooraankondiging IC-vergadering 28 september 2023

Beste leden,

 

We nodigen u hierbij alvast van harte uit voor de vergadering op 28 september 2023.

Naast, zover nog nodig, de kennismaking met een aantal nieuwe bestuursleden is er een interessante agenda in voorbereiding. Wat we alvast kunnen mededelen, en waar we ook erg content mee zijn, is dat onze burgemeester Sander de Rouwe als spreker te gast zal zijn.

 

Aanvang vergadering 16:00uur en rond 17:30uur zal er een buffet klaarstaan waarbij ook volop gelegenheid is om te netwerken.

 

Agenda en locatie (in IJsselmuiden) ontvangt u binnenkort. Een vooraankondiging dus om alvast in uw agenda te zetten!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Industriële Club Kampen

 

 

Nieuwsupdate recente ontwikkelingen Industriële Club Kampen

Beste leden,

Zo kort voor de vakantie brengen wij jullie op de hoogte van de recente ontwikkelingen waarmee het bestuur van IC Kampen mee bezig is.

Met de gemeente zijn we nu inmiddels in meerdere sessies in gesprek geweest over zaken die impact hebben op de belangen van onze leden. Wij zullen daarvan verslag doen in de eerstvolgende ledenvergadering in september.  Informatie volgt.

 • Onderzoek behoefte bedrijventerreinen.

Zo waren wij van plan om een enquête te houden onder de leden om de behoefte te peilen naar toekomstig bedrijventerreinen, omdat er momenteel binnen de gemeente Kampen geen ruimte meer beschikbaar is op de bestaande terreinen. Wij hebben contact gezocht met de directeur van Port Of Zwolle (POZ, Jeroen van ’t Ende), omdat wij op de hoogte waren van het lopende onderzoek naar de behoefte van natte kavels op de korte- en middellange termijn binnen de regio Kampen, Meppel en Zwolle.

Omdat wij van mening zijn dat bedrijventerrein “nat” niet los kan staan van “droog”, hebben wij besproken met POZ om het lopende onderzoek uit te breiden naar de behoefte aan droge bedrijventerrein.  Niet alleen voor Kampen/IJsselmuiden, maar breder naar ook Zwolle en Meppel.

De reden waarom wij dat toejuichen is dat er voor vestiging van bedrijven veelal regionaal wordt gekeken. Niet alleen vanuit de politiek, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Wij zijn van mening dat een dergelijk zwaar rapport sterk kan bijdragen aan de politieke besluitvorming. Besluiten die wat ons betreft op korte termijn genomen moeten worden omdat het ontwikkelen van bedrijventerreinen vele jaren in beslag neemt. POZ en gemeente Kampen zijn akkoord met deze actie! De kosten van het onderzoek worden uit de regiodeal betaald.

Helaas kan met name Kampen zich aansluiten in het lijstje van gemeenten waar geen nieuwe aansluiting voor elektriciteit gekregen kan worden voor wat betreft de industrie.

In samenwerking met andere partijen in de lokale markt wordt gekeken wat hiervoor een oplossing kan zijn. Dit onderwerp heeft onze hoogste aandacht en wij komen nog uitgebreid te spreken over dit onderwerp gezien de enorme impact daarvan op de doorontwikkeling van de bedrijven.

 • Samenwerking VOC en IC.

Besturen van VOC en IC treffen elkaar in oktober. Het doel is te inventariseren wat ons bindt om zo te komen tot samenwerking op zaken die alle leden van de twee verenigingen aan gaan. We zijn blij te melden dat de besturen van VOC en IC uitkijken naar een constructieve samenwerking.

 • Camerabeveiliging.

Naast de lopende zaken zoals de voortgang camera beveiliging Haatland en verdere uitvoering van revitalisering infra Spoorlanden zijn wij van plan om de gesprekken omtrent beveiliging bedrijven terreinen IJsselmuiden weer op te pakken met alle ondernemers in het gebied.

 • Versterking secretariaat.

Per begin september begint Kim Kalter aan klus om het secretariaat voor de IC en SOB te beheren en verder te professionaliseren.

E.e.a. zoals besproken op de laatste ledenvergadering en ter sprake zal komen op de eerstvolgende ledenvergadering in september.  Datum van deze ledenvergadering volgt.

Kim stelt zich hieronder aan u voor.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor: mijn naam is Kim Kalter en ik woon in IJsselmuiden. 

Onlangs ben ik als zelfstandige gestart in het vakgebied communicatie. Ik zie ernaar uit om vanaf 1 september mijn rol als ondersteuner voor administratieve en communicatieve werkzaamheden op me te nemen en een bijdrage te leveren aan belangrijke initiatieven. 

Ik kijk ernaar uit om u allen in de komende periode te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Kim Kalter

 

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

 

Bestuur IC  Kampen

Volgende pagina »