Laatste nieuws

Uitnodiging voor Cybersecurity

Vandaag kregen wij het verzoek en de tip van Jelle Weever van MKB Nederland om bij onze leden onder de aandacht te brengen dat er morgen een bijeenkomst is in Perron 038 aan de Hanzelaan95B in Zwolle, waar het Security Event gegeven wordt. Aanvang 15:30 tot 18:00 uur. Een belangrijk onderwerp waar we ALLEMAAL mee […]

Bijeenkomst Kampen verduurzaamt

Graag maak ik u attent op de interessante bijeenkomst Kampen Verduurzaamt welke op maandag 27 januari a.s. gehouden wordt bij EG Retail in Kampen van half 11 tot 13 uur, inclusief lunch. Tijdens de bijeenkomst zijn er drie presentaties over hoe ondernemers en een project het containerbegrip duurzaamheid hebben uitgepakt tot concrete acties en criteria. […]

Algemene ledenvergadering 2019

Op 10-12-2019 hield ICKampen zijn algemene ledenvergadering. De vergadering werd gehouden bij Broekhuizen Keukens, in IJsselmuiden, waar we gebruik mochten maken van de prachtige zaal met een goede catering van van Lente uit IJsselmuiden. Nadat we een rondleiding kregen door de eigenaar mochten wij onze vergadering houden. Ook wethouder Meijering was van de partij en […]

Nieuwe leden

Wij mochten een drietal nieuwe leden toevoegen aan ons ledenbestand. Accretio-partners. Werkzaam in organisatieadviezen en bedrijfsprocessen. www.http://accretio-partners.com Landsman en Teune. Werkzaam in de financiële sector. http://www.landsmanenteune.nl Vitamientje. Werkzaam in de foodsector en dan met name groentehandel. https://www.vitamientje.nl/ Wij heten hen allen van harte welkom.

Verslag vergadering Gemeenthuis 17 oktober

Verslag overleg ondernemers-wethouder economische zaken c.s. op 17 oktober 2019 op het stadhuis Het bestuur van IC Kampen is door de gemeente uitgenodigd om een gesprek te voeren over de door het college voorgestelde verhoging OZB voor alle onroerende zaken in Kampen niet zijnde woningen. Het gesprek had een open structuur zonder agenda. De mogelijkheid […]

Subsidie opleiding personeel

In de Regio Zwolle wordt subsidie gegeven voor het opleiden van personeel. Als je in de skills en know how van je personeel wilt investeren en je bent MKB’er bent, ZZP’er of werkgever bent in de regio Zwolle kun je aanspraak maken op het fonds wat hiervoor is opgezet. Download de flyer die we voor […]

Onderhoud industrieterreinen

Een lid van onze vereniging stuurde ons een foto van een voetpad met daarop zichtbaar de de status van onderhoud. Zoals te zien wordt er niet veel tijd en energie besteed aan onkruidbestrijding of maaiacties. Tevens zou een klein hakje ook wel eens tussen de tegels kunnen verdwijnen. Dit kan in ieder geval niet de […]

N306

Boskalis en Waterschap Zuiderzeeland zijn de werkzaamheden voor de versterking van de Drontermeerdijk overeengekomen. Dit gaat in 2020 van start. Vanaf Roggebot tot ca. aan At Sea zal een secundaire weg worden aangelegd met een maximale snelheid van 50 km/h, zodat tijdens de werkzaamheden aan de dijkverhoging geen afsluitingen hoeven plaats te vinden van de […]

Ramspolbrug

Ramspolbrug Namens Rijkswaterstaat informeren wij u over hinder voor de weggebruikers en de vaarweggebruiker als gevolg van werkzaamheden aan de Ramspolbrug. In oktober vinden er beheer en onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit is nodig om de brug in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.  In verband met deze werkzaamheden is er op onderstaande […]

Schrikbarend verhaal van de gemeente op informele bijeenkomst van 24 september 2019.

Op dinsdag 24 september organiseerden wij als industrieclub een informele bijeenkomst in Bar & Restaurant At Sea aan de Drontermeerdijk in Dronten . Daar kwamen de nodige leden op af, maar ook niet leden mochten aanschuiven. De ondernemers die kwamen naar deze bijeenkomst kwamen misschien niet in de laatste plaats omdat de gemeente een heel […]

Volgende pagina »