Maand: april 2024

MARKTDAG BETER AANBESTEDEN: TOEKOMSTBESTENDIG INKOPEN MET AANDACHT VOOR DE ONDERNEMER!

Op donderdag 18 april 2024 vanaf 13.00 uur vindt de Marktdag Beter Aanbesteden plaats in Hotel Lumen in Zwolle. Het is vanaf nu mogelijk om jezelf aan te melden voor de marktdag en de bijbehorende deelsessies. Je kunt je aanmelden door op de volgende link te klikken: https://forms.gle/U5m4v5bAnncsVVRn9

Met de Marktdag Toekomstbestendig inkopen met aandacht voor de ondernemerwillen we opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) in de regio Zwolle bij elkaar brengen om marktkansen in de circulaire economie te ontwikkelen en te bespreken. Hoe kunnen ondernemers inspelen op de inkoop van de aanbestedende diensten en daarmee bijdragen aan een circulaire economie?

Op het plenair programma is aandacht voor AI/ChatGPT en de invloed daarvan op inschrijven en aanbesteden. In verschillende deelsessies wordt inzicht gegeven in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Inkopen met impact en MVOI staan hierbij centraal. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken!

Deze bijeenkomst is bedoeld voor aanbestedende diensten en marktpartijen in de regio Zwolle.

Programma

12.30 uur:         Inloop

13.00 uur:          Ontvangst

13.30 uur:          Opening door wethouder Bram Harmsma, wethouder Economie van Steenwijkerland

13.40 uur:          Programma Beter Aanbesteden in de praktijk

13.50 uur:          Plenaire inleiding ChatGPT en aanbesteden, met Timo Martosatiman

14.30 uur:          Deelsessies (zie hieronder)

15.30 uur:          Pauze

15.45 uur:          Deelsessies

16.45 uur:          Sluiting en netwerkborrel

Deelsessies

Deelsessie 1: MKB Vriendelijk aanbesteden

Wil jij weten hoe je als aanbestedende dienst het mkb kunt interesseren door mkb vriendelijke aan te besteden? Of wil jij als ondernemer juist weten hoe je in beeld komt bij aanbestedende diensten? Schrijf je dan in voor de deelsessie mkb vriendelijke aanbesteden! Sander Bastianen van Beter Aanbesteden neemt jullie mee in zijn verhaal en ervaring.

Deelsessie 2: Aanbesteden op 3A4

Veel organisaties zijn gewend om aanbestedingen te beschrijven op vele pagina’s. Een groeiende groep aanbestedende diensten bewijst dat het anders kan. Zij besteden aan op ongeveer 3 A4’tjes. En dat heeft allerlei voordelen. Zo verlaag je de drempel voor kleinere ondernemingen om deel te nemen en focus je meer op het doel van de aanbesteding. Ontdek de voordelen van Uitgangspunt 3 A4 en schrijf je in voor de deelsessie Aanbesteden op 3 A4. Markku Weingärtner van Novon en Tjeerd Planting van Beter Aanbesteden nemen jullie mee in hun ervaring en inzichten.

Deelsessie 3: MVOI – Partnerschip als vertrekpunt

Door de verandering van een lineaire naar een circulaire economie zijn de uitdagingen en afname gedurende een contract of overeenkomst niet te voorspellen. Dit zorgt voor een andere vraagstelling en rol vanuit zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Arnoud van Spijk en Björn Bakker van VEPA delen hun inzichten in wat hun ervaringen zijn als opdrachtnemer binnen de huidige contracten van kantoor- en leeromgevingen. Stephanie Steffers van PIANOo deelt de MVOI-zijde vanuit de opdrachtgeversrol.

Deelsessie 4: Beter aanbesteden door het gebruik van data

Inkopers gebruiken zelden beschikbare data van eerdere aanbestedingen, terwijl deze data kan helpen bij de vorm en inhoud van een aanbesteding. Wil jij meer weten over de vele voordelen van het gebruik van data in het inkoopproces? Schrijf je dan in voor de deelsessie Beter aanbesteden door het gebruik van data. Rick den Ridder van TenderNed en Wout Groeneveld van Canon Benelux nemen jullie mee in hun ervaring en inzichten.

Samengevat

Datum: 18 april 2024, 13.00 – 17.00 uur

Locatie: Lumen Events in Zwolle

Inschrijven: https://forms.gle/U5m4v5bAnncsVVRn9

Namens de organiserende partijen

Hans Bakker, coördinator lobby/regiomanager Beter Aanbesteden

Van ontzorgen naar nog meer voordeel!

Bijdrage PM Energie

We hebben dagelijks contact met ondernemers die bij het energiecollectief zijn aangesloten. Bij vragen over energie zijn wij namelijk ook het eerste aanspreekpunt, in plaats van de callcenters van energieleveranciers. Dit leidt niet zelden tot gesprekken waarbij nieuwe inzichten en aanvullende besparingskansen aan het licht komen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een deelnemend productiebedrijf is al jaren tevreden deelnemer aan het energiecollectief. Doordat het collectief namens de deelnemende ondernemers al jaren gunstige contractafspraken maakt hoeven zij hier zelf geen aandacht aan te besteden. Zo profiteerden zij ook afgelopen jaren van tarieven die ruim onder de markt lagen, doordat deze op een goed moment zijn vastgezet. Om voor een nieuwe locatie ook weer energiecontracten te regelen, zocht het productiebedrijf weer contact met het collectief. Tijdens het gesprek merkte de accountmanager van het collectief op dat er misschien wel meer ontzorging en voordeel mogelijk is…

Meer dan gunstige energiecontracten
“De accountmanager vroeg ons terloops even naar eventuele plannen voor verduurzaming. Zo kwamen we al snel aan de praat over zonnepanelen. We huren diverse locaties, maar we zouden daarvoor wel graag eens met de verhuurder in gesprek gaan over de mogelijkheden voor eigen opwek. Maar is dat wel interessant? Wat levert ons dat nou op en over welke investeringen praten we dan? De accountmanager bood aan om per locatie even wat berekeningen te maken, zodat we het gesprek aan kunnen gaan. Mocht het zover komen, dan kunnen de specialisten van het collectief ons hier verder bij ontzorgen.

Omdat er nu meerdere geschakelde locaties in gebruik zijn gaf de accountmanager aan dat hier mogelijk een voordeelregeling op energiebelasting van toepassing is. Ook dit zullen zij onderzoeken en indien mogelijk zullen zij de nodige bewijsstukken verzamelen en de regeling namens ons bedrijf aanvragen.”

We bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens de samenwerkende ondernemersverenigingen kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen


Geert Douw
PM Energie