Maand: juli 2023

Nieuwsupdate recente ontwikkelingen Industriële Club Kampen

Beste leden,

Zo kort voor de vakantie brengen wij jullie op de hoogte van de recente ontwikkelingen waarmee het bestuur van IC Kampen mee bezig is.

Met de gemeente zijn we nu inmiddels in meerdere sessies in gesprek geweest over zaken die impact hebben op de belangen van onze leden. Wij zullen daarvan verslag doen in de eerstvolgende ledenvergadering in september.  Informatie volgt.

  • Onderzoek behoefte bedrijventerreinen.

Zo waren wij van plan om een enquête te houden onder de leden om de behoefte te peilen naar toekomstig bedrijventerreinen, omdat er momenteel binnen de gemeente Kampen geen ruimte meer beschikbaar is op de bestaande terreinen. Wij hebben contact gezocht met de directeur van Port Of Zwolle (POZ, Jeroen van ’t Ende), omdat wij op de hoogte waren van het lopende onderzoek naar de behoefte van natte kavels op de korte- en middellange termijn binnen de regio Kampen, Meppel en Zwolle.

Omdat wij van mening zijn dat bedrijventerrein “nat” niet los kan staan van “droog”, hebben wij besproken met POZ om het lopende onderzoek uit te breiden naar de behoefte aan droge bedrijventerrein.  Niet alleen voor Kampen/IJsselmuiden, maar breder naar ook Zwolle en Meppel.

De reden waarom wij dat toejuichen is dat er voor vestiging van bedrijven veelal regionaal wordt gekeken. Niet alleen vanuit de politiek, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Wij zijn van mening dat een dergelijk zwaar rapport sterk kan bijdragen aan de politieke besluitvorming. Besluiten die wat ons betreft op korte termijn genomen moeten worden omdat het ontwikkelen van bedrijventerreinen vele jaren in beslag neemt. POZ en gemeente Kampen zijn akkoord met deze actie! De kosten van het onderzoek worden uit de regiodeal betaald.

Helaas kan met name Kampen zich aansluiten in het lijstje van gemeenten waar geen nieuwe aansluiting voor elektriciteit gekregen kan worden voor wat betreft de industrie.

In samenwerking met andere partijen in de lokale markt wordt gekeken wat hiervoor een oplossing kan zijn. Dit onderwerp heeft onze hoogste aandacht en wij komen nog uitgebreid te spreken over dit onderwerp gezien de enorme impact daarvan op de doorontwikkeling van de bedrijven.

  • Samenwerking VOC en IC.

Besturen van VOC en IC treffen elkaar in oktober. Het doel is te inventariseren wat ons bindt om zo te komen tot samenwerking op zaken die alle leden van de twee verenigingen aan gaan. We zijn blij te melden dat de besturen van VOC en IC uitkijken naar een constructieve samenwerking.

  • Camerabeveiliging.

Naast de lopende zaken zoals de voortgang camera beveiliging Haatland en verdere uitvoering van revitalisering infra Spoorlanden zijn wij van plan om de gesprekken omtrent beveiliging bedrijven terreinen IJsselmuiden weer op te pakken met alle ondernemers in het gebied.

  • Versterking secretariaat.

Per begin september begint Kim Kalter aan klus om het secretariaat voor de IC en SOB te beheren en verder te professionaliseren.

E.e.a. zoals besproken op de laatste ledenvergadering en ter sprake zal komen op de eerstvolgende ledenvergadering in september.  Datum van deze ledenvergadering volgt.

Kim stelt zich hieronder aan u voor.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor: mijn naam is Kim Kalter en ik woon in IJsselmuiden. 

Onlangs ben ik als zelfstandige gestart in het vakgebied communicatie. Ik zie ernaar uit om vanaf 1 september mijn rol als ondersteuner voor administratieve en communicatieve werkzaamheden op me te nemen en een bijdrage te leveren aan belangrijke initiatieven. 

Ik kijk ernaar uit om u allen in de komende periode te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Kim Kalter

 

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

 

Bestuur IC  Kampen

Bericht van Kampen Partners: Wereldrecord Knopen leggen!

Er zijn steeds minder mensen die goed kunnen knopen, en daar wil Kampen als maritieme Hanzestad verandering in aanbrengen. Daarom organiseert de stichting Kampen Partners een poging om het wereldrecord Knopen te verbeteren. Voor meer info klik hier.

Kamper partner wil een ieder uitdagen om mee te doen. Dat is sowieso gratis en hartstikke leuk, maar als extra incentive maak je kans om met je team vrijkaartjes te krijgen voor de aansluitende Hanzefest XL avond.

 

Op de boot en op het land

De platte knoop, de mastworp, paalstreek, achtsteek en de schootsteek. Het zijn enkele voorbeelden van knopen die worden gelegd tijdens de recordpoging die plaats zal vinden op het Van Heutszplein, vlakbij de IJsselkade in Kampen. Knopen om je schip mee aan te leggen aan wal, om je zeilen vast te zetten of een vlot mee te maken. Maar ook voor boomhutten en andere dingen komt een stevige knoop goed van pas.

 

350 deelnemers nodig

In 2017 is het wereldrecord om met zoveel mogelijk mensen tegelijk knopen te leggen gevestigd met meer dan 250 mensen. Om het Guinness Book of Records te halen, wil Kampen minstens 350 ‘cursisten’ op het plein verzamelen. Daar krijgen ze een stoomcursus Knopen Leggen van minstens een half uur, inclusief een gratis ‘knopenkoker’. Notaris Harry Goedegebure uit Kampen zal controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan. En daar komt heel wat bij kijken. Er moeten logboeken worden bijgehouden, foto- en filmbeelden worden ingeleverd als bewijsmateriaal en nog veel meer. Maar samen met initiatiefnemers Hester Timmerman, Gerrit van der Veer en Atie Edink hebben we er alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Als het maar droger is dan tijdens de repetitie die we deden tijdens de opening van het Hanzejaar. Want op 1 april bleef het maar regenen!

 

Waar en wanneer:

Vrijdag 25 augustus. Van Heutszplein in Kampen. Van 14:00uur tot 15:00uur.

 

Aanmelden:

Stuur voor het eind van deze maand juli een mailtje naar r.tameling@kampenpartners.nl met je teamnaam en het aantal teamleden dat meedoet aan de recordpoging. En wie weet gaan jullie dan ’s avonds gratis met het hele team naar het Hanzefest!

 

Hanzefest XL

De recordpoging is onderdeel van het evenement ‘Hanzefest XL’, dat van 25 tot en met 27 augustus plaatsvindt in Kampen. Het is een van de hoogtepunten van het nationale Hanzejaar, dat ook in Kampen groots gevierd wordt. Meer informatie over het programma staat op www.visitkampen.nl.

 

Hartelijke Hanzegroet,

Roeland Tameling, citymarketeer