Bijeenkomst Kampen verduurzaamt

Graag maak ik u attent op de interessante bijeenkomst Kampen Verduurzaamt welke op maandag 27 januari a.s. gehouden wordt bij EG Retail in Kampen van half 11 tot 13 uur, inclusief lunch. Tijdens de bijeenkomst zijn er drie presentaties over hoe ondernemers en een project het containerbegrip duurzaamheid hebben uitgepakt tot concrete acties en criteria. De gastheer, EG Retail, verzorgt een presentatie en Joep Roth van ATK-RTK. Kristie van Os en Martijn Wubbolts geven een presentatie over de Integrale Aanpak Duurzame Bedrijventerreinen – Pilot RW50. Daarnaast is er een workshopdeel dat geleid wordt door de initiator Geert Jan Prins van Will2Sustain, waarin u actief deel kunt nemen.

De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties (bedrijven, verenigingen, gemeentelijke organisatie, waterschap, instellingen, stichtingen etc.) die concreet en actief willen verduurzamen oftewel invulling willen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat dus om integrale verduurzaming, dus gericht op mens, milieu en samenleving, en bijvoorbeeld niet alleen op het thema energie, circulariteit en / of social return.

De bijeenkomst richt zich vooreerst op bewustwording, het delen van kennis en ervaringen ook over dilemma’s waar je als organisatie tegenaan loopt, en het opdoen van inspiratie. Samen zullen wij tijdens de bijeenkomst nadenken over een mogelijk vervolg van deze bijeenkomst en hoe daar dan invulling aan gegeven gaat worden. Dit omdat het eigenaarschap van het proces bij organisaties uit de gemeente Kampen hoort te liggen.

U kunt zich tot en met 22 januari voor deze bijeenkomst aanmelden bij Geert Jan Prins van Will2Sustain via prins@will2sustain.com.

Graag bevelen wij deze bijeenkomst bij u aan. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *