Camerabeveiliging Haatlanden, RW50 en ZZH

Vanwege de beperkingen door de Coronamaatregelen is de IC helaas op achterstand gebracht, onder meer op ons uitgezette beleid ten aanzien van de gekoesterde wens om definitief te besluiten het pad in te gaan om de bedrijventerreinen een upgrade te geven nu de gemeente belangrijke taken laat liggen. Onze focus is vooreerst om onze bedrijven veiliger te krijgen en het openbaar terrein er gratis bij door camera’s op te hangen. Zoals de gemeente elders wel heeft gedaan en in andere gemeenten de overheid het wel ziet als een overheidstaak. Omdat het hier gaat om een collectief belang moet het collectief betalen. Omdat het niet via de reeds bestaande gemeentelijke belastingen kan hebben we de gemeente gevraagd  om dan tenminste mee te werken aan een speciale belasting. Dat vinden wij als ondernemers wel wat, om zelf een extra belasting voor te stellen. Maar het bestuur van de IC denkt toch dat het nodig is. Het voordeel is dat we als ondernemers zelf deze pot beheren en beschikken. Ons plan is om er meer mee te gaan doen voor de ondernemers dan passief camera’s plaatsen, en laten uitkijken. We moeten evenwel ergens beginnen. Ideeën zijn welkom wat we meer voor elkaar kunnen doen met per saldo minder geld. En laten we uitkijken. Samen eigen groen en openbaar groen bijvoorbeeld door inschakeling van Impact, collectief duurzame energie opwekken en verspreiden, samen de gemeente helpen de voorziene groei van woningen, infrastructuur, bedrijventerrein behoefte managen, etc.
Help jij ook mee?

Voor nu ten aanzien van de camerafinanciering: Leo Hoksbergen van MKB Focus onderhoudt het contact met de gemeente. Het college is bereid mee te werken aan het noodzakelijke ondernemersfonds, dat wordt opgezet als reclamebelasting. Iedereen die een bedrijf met een reclame-uiting ter plaatse heeft wordt aangeslagen. Hoe meer aansluitingen hoe lager per onderneming. Je hebt er dus belang bij dat de buurman ook (verplicht) mee doet. Er is voor nog steeds één grote maar en die hadden we graag begin 2020 uitgezet in een groot ondernemersevent. Helaas mocht dat niet doorgaan vanwege Corona. De grote vraag is voor het bestuur nog steeds wordt het door de ondernemers voldoende gedragen het plan waarvan het bestuur meent dat het belangrijk, noodzakelijk en redelijk is? We werken nu eerst om met elkaar deze voorvraag beantwoord te krijgen. Dan willen we uiteraard wel tot op zeker detailniveau kunnen zeggen waar het allemaal naar verwachting toe gaat leiden. Dat wordt nu voorbereid. Aarzel niet bij vragen, suggesties en kritiek contact met het bestuur te leggen. Dat wordt mondjesmaat wel gedaan, dat is plezierig.

Verdel balen we uiteraard enorm dat we als bestuur nauwelijks op alle vlakken waar we bezig zijn actief kunnen zijn en dat ook kunnen laten zien. We zijn blij te zien dat alle leden hun lidmaatschap continueren. Juist in onzekere tijden is dat super belangrijk. We rekenen op jullie.

Jullie zullen ook begrepen hebben dat de statutaire jaarvergadering nog niet hielden. Dat gaan we zo snel mogelijk inhalen en ook de verantwoording afleggen over de financiën . Die zijn volgens de penningmeester niet spannend door de lockdown. Enige serieuze-begrote- uitgaaf is de actuele begeleiding van MKB Focus.

Inmiddels zijn op rijksweg 50 de palen voor de camera’s geplaatst. Daar zullen de komende weken camera’s opgehangen worden en dan aangesloten worden.  Bij dat laatste rijzen er wat problemen over beschikbare communicatielijnen maar RW50 is daar volop mee bezig om dat probleem te tackelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *