KVO

KVO Veilig ondernemen.
Zoals bekend is IC betrokken bij het KVO van Haatland en sinds vorig jaar ook bij Spoorlanden/  Zendijk. Beide industrieterreinen zijn geschouwd en alles waar wat op was aan te merken is wat aan gedaan. Tevens is in de laatste KVO vergadering gesproken over de revitalisering van Spoorlanden / Zendijk. Met name over de door gemeente graag gewilde groenafscheidingen is gesproken, en daar zijn we vanuit KVO oogpunt niet blij mee, we creëren er verstopplaatsen mee waar het overzicht niet positief mee gediend is.
In deze vergaderingen worden ook de veiligheids- en incidentenrapporten doorgenomen van Politie Brandweer, Beveiliger Securitas en de camera beveiliger van Spoorlanden / Zendijk. Hier blijkt dat op een beveiligd industrieterrein (spoorlanden / Zendijk) drastisch lager zijn dan op Haatland. Het nut en de noodzaak van camerabewaking wordt hier ook duidelijk bewezen.

In de brief die enkele maanden geleden verzonden is door de gemeente is positief op gereageerd. En ook hier willen we nog weer duidelijk maken als er iets mankeert aan de veiligheid, verrommeling of wat dan ook meld het via onze website.

1 reactie op KVO

  1. Deze reactie heeft inhoudelijk geen directe betrekking op het onderwerp hierboven geschetst. In het verlengde van de revitalisatie van Spoorlanden en Zendijk is de gezamenlijke aansluiting aan de Zwolseweg een tamelijk *arme* uitvoering.
    Het lijkt mij wenselijk dat uitbreiding van rijstroken/afslagen en optimaliseren van de dan nodige verkeerslichtenregeling prioriteit heeft.
    Het op en afrijdende werk en aan/afvoerverkeer heeft, ook bij calamiteiten , belang bij doorstroming en korte wachttijden bij verkeerslichten.
    Natuurlijk is de Zwolseweg een provinciale aangelegenheid; wellicht een extra hobbel die veel overleg vereist.
    Doorstroming is irritatie verlagend en heeft invloed op aantrekkelijkheid voor bedrijvigheid .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *