Camping van Kampen

Zaterdag 13 mei hebben we de camping van de gemeente bezocht op het Berghuisplein.  De gemeenteraad heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe de bevolking denkt en wenst hoe Kampen er in 2040 uit zal zien. Kampen zal naar 2040 behoorlijk groeien en daar hoort een passend (industrie)beleid en visie bij.
Aan de ondernemers werd de gelegenheid gegeven om een lunchbijeenkomst bij te wonen waar een aantal stellingen en thema’s aan de orde kwamen in een inhoudelijk sterke discussie.
Wat opviel is dat er best veel raakvlakken zijn tussen de ondernemers in de binnenstad en de bedrijventerreinen. Voor de binnenstad is behoud van kwaliteit een zorg, maar ook duurzame energievoorziening.  Met name bij dat laatste onderwerp liggen er mogelijkheden om elkaar te versterken.
Eén van de stellingen was of Kampen wel de ambitie moet hebben om verder door te groeien met haar bedrijven terreinen en ook welk soort bedrijven er in de toekomst nog welkom zijn in Kampen. Wij hebben met name de nadruk gelegd op het inspelen op de regionale behoefte met daarin de unieke ligging van Kampen aan de monding van de IJssel. Die unieke positie mag best wel uit onderhandeld worden in de regio. Kampen moet in de ogen van de IC kracht uitstralen en samen met de regio verder bouwen aan economische ontwikkeling.
Wij hebben duidelijk kunnen maken dat er noodzaak is om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen voor de groei van bestaande bedrijven en ook voor nieuwe bedrijven. We weten uit ervaring dat ruimtelijke procedures vele jaren vergen en zijn van mening dat we feitelijk nu al te laat zijn met het starten van ontwikkeling. Er is immers nu al geen ruimte meer beschikbaar.  We hebben de raadsleden opgeroepen om zowel aan de zijde van Kampen , maar ook IJsselmuiden de procedures tot ontwikkeling in gang te zetten. T.z.t. kan er dan naar behoefte bedrijventerreinen aangelegd worden, zowel droog als natte terreinen.
We werken als IC aan het houden van een enquête over de behoefte aan bedrijventerrein in de toekomst.  U zult daarvoor benaderd worden en  wij vragen u daarbij na te denken over de behoefte op korte termijn, maar vooral op de lange termijn van 2035 en daarna zodat we met een gedegen onderbouwing de toekomstplannen samen met de gemeente te kunnen maken
Wij hebben met de bestuurders en raadsleden de afspraak gemaakt dat we naar de toekomst intensiever met elkaar in gesprek gaan.
Bert Weever

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *