Nieuwsupdate recente ontwikkelingen Industriële Club Kampen

Beste leden,

Zo kort voor de vakantie brengen wij jullie op de hoogte van de recente ontwikkelingen waarmee het bestuur van IC Kampen mee bezig is.

Met de gemeente zijn we nu inmiddels in meerdere sessies in gesprek geweest over zaken die impact hebben op de belangen van onze leden. Wij zullen daarvan verslag doen in de eerstvolgende ledenvergadering in september.  Informatie volgt.

  • Onderzoek behoefte bedrijventerreinen.

Zo waren wij van plan om een enquête te houden onder de leden om de behoefte te peilen naar toekomstig bedrijventerreinen, omdat er momenteel binnen de gemeente Kampen geen ruimte meer beschikbaar is op de bestaande terreinen. Wij hebben contact gezocht met de directeur van Port Of Zwolle (POZ, Jeroen van ’t Ende), omdat wij op de hoogte waren van het lopende onderzoek naar de behoefte van natte kavels op de korte- en middellange termijn binnen de regio Kampen, Meppel en Zwolle.

Omdat wij van mening zijn dat bedrijventerrein “nat” niet los kan staan van “droog”, hebben wij besproken met POZ om het lopende onderzoek uit te breiden naar de behoefte aan droge bedrijventerrein.  Niet alleen voor Kampen/IJsselmuiden, maar breder naar ook Zwolle en Meppel.

De reden waarom wij dat toejuichen is dat er voor vestiging van bedrijven veelal regionaal wordt gekeken. Niet alleen vanuit de politiek, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Wij zijn van mening dat een dergelijk zwaar rapport sterk kan bijdragen aan de politieke besluitvorming. Besluiten die wat ons betreft op korte termijn genomen moeten worden omdat het ontwikkelen van bedrijventerreinen vele jaren in beslag neemt. POZ en gemeente Kampen zijn akkoord met deze actie! De kosten van het onderzoek worden uit de regiodeal betaald.

Helaas kan met name Kampen zich aansluiten in het lijstje van gemeenten waar geen nieuwe aansluiting voor elektriciteit gekregen kan worden voor wat betreft de industrie.

In samenwerking met andere partijen in de lokale markt wordt gekeken wat hiervoor een oplossing kan zijn. Dit onderwerp heeft onze hoogste aandacht en wij komen nog uitgebreid te spreken over dit onderwerp gezien de enorme impact daarvan op de doorontwikkeling van de bedrijven.

  • Samenwerking VOC en IC.

Besturen van VOC en IC treffen elkaar in oktober. Het doel is te inventariseren wat ons bindt om zo te komen tot samenwerking op zaken die alle leden van de twee verenigingen aan gaan. We zijn blij te melden dat de besturen van VOC en IC uitkijken naar een constructieve samenwerking.

  • Camerabeveiliging.

Naast de lopende zaken zoals de voortgang camera beveiliging Haatland en verdere uitvoering van revitalisering infra Spoorlanden zijn wij van plan om de gesprekken omtrent beveiliging bedrijven terreinen IJsselmuiden weer op te pakken met alle ondernemers in het gebied.

  • Versterking secretariaat.

Per begin september begint Kim Kalter aan klus om het secretariaat voor de IC en SOB te beheren en verder te professionaliseren.

E.e.a. zoals besproken op de laatste ledenvergadering en ter sprake zal komen op de eerstvolgende ledenvergadering in september.  Datum van deze ledenvergadering volgt.

Kim stelt zich hieronder aan u voor.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor: mijn naam is Kim Kalter en ik woon in IJsselmuiden. 

Onlangs ben ik als zelfstandige gestart in het vakgebied communicatie. Ik zie ernaar uit om vanaf 1 september mijn rol als ondersteuner voor administratieve en communicatieve werkzaamheden op me te nemen en een bijdrage te leveren aan belangrijke initiatieven. 

Ik kijk ernaar uit om u allen in de komende periode te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Kim Kalter

 

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

 

Bestuur IC  Kampen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *