Burgemeester Sander de Rouwe benadrukt belang van ondernemerscollectief in Kampen tijdens Algemene Ledenvergadering

Kampen, 2 oktober 2023 – Op donderdag 28 september 2023 vond de Algemene Ledenvergadering van de Industriële Club Kampen plaats. Tijdens de bijeenkomst werden diverse belangrijke onderwerpen besproken, waaronder een inspirerende toespraak van Burgemeester Sander de Rouwe, waarin hij de centrale vraag beantwoordde waarom het collectief van ondernemers zo’n cruciale rol speelt in de ontwikkeling van Kampen.

De burgemeester onderstreepte dat Kampen, in tegenstelling tot sommige andere regio’s in Nederland, niet wordt geplaagd door grote problemen. Het is een prachtige regio waar de inwoners over het algemeen tevreden zijn. Toch is er nog veel onbenut potentieel. Hij wees op de dat de inwoners van Kampen en IJsselmuiden bescheiden en voorzichtig zijn. De Burgemeester onderstreepte echter dat het verdienvermogen van Kampen lager is dan vergelijkbare andere regio’s en dat er ruimte is voor verbetering.

Daarnaast werd de kwestie van de organisatie van het ondernemerscollectief in Kampen aangesneden, waarbij werd gevraagd waarom dit zo’n belangrijke factor is. De burgemeester bracht naar voren dat de gemeente vaak te maken heeft met een “hit and run”-mentaliteit, waarbij problemen snel worden opgelost. Hij pleitte voor een meer strategische aanpak, waarbij de krachten worden gebundeld om de regio als geheel vooruit te stuwen.

Burgemeester De Rouwe benadrukte verder dat Kampen moet streven naar leiderschap en dat er meer samenwerking en ontwikkeling nodig zijn om dit doel te bereiken. Hij riep op tot de gezamenlijke formulering van een strategische visie die verder gaat dan incidenten en problemen.

Het belang van bedrijventerreinen werd eveneens besproken, inclusief het lopende onderzoek naar de behoeften op dit gebied in Kampen. De resultaten van dit onderzoek zullen dienen als basis voor het nog te vormen beleid. De burgemeester moedigde het ondernemerscollectief aan om actief deel te nemen aan het vormgeven van deze visie.

De uitbreiding van de bedrijventerreinen in Kampen is zo ontzettend belangrijk, met name om de autonome groei van bestaande bedrijven te faciliteren. Bestaande bedrijven hebben dringend behoefte aan voldoende ruimte om te kunnen groeien en floreren.

Bovendien verdient het Sociaal Economisch Beraad (SEB) speciale aandacht. Dit initiatief is tot stand gekomen als een flexibele samenwerkingsstructuur waarin ondernemers, het onderwijs en de overheid hun krachten kunnen bundelen. Het SEB heeft als hoofddoel om gezamenlijk op te trekken, krachten te bundelen en (transitie) opgaven te versnellen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van een gezonde en duurzame lokale economie.

Het bericht sluit af met een oproep aan de samenleving om de noodzaak van de uitbreiding van bedrijventerreinen te erkennen, als cruciaal element voor de groei en welvaart van ondernemers in de regio.

De Industriële Club Kampen blijft zich inzetten voor een welvarende toekomst en nodigt alle belanghebbenden uit om deel te nemen aan deze cruciale gesprekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *