Laatste nieuws

Nieuwe website

IC Kampen heeft een nieuwe website gelanceerd. Deze website is gemaakt met een platform waarmee we gemakkelijker nieuwsberichten kunnen plaatsen. Tevens is er een mailpakket verbonden aan de website van waaruit we de direct mailings zullen verzorgen. In de zeer nabije toekomst kunt u nieuws en emails verwachten.

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst “Samen werken aan de toekomst van de bedrijventerreinen in Kampen”

Op dinsdag 24 september a.s. organiseert de Industriële Club Kampen een informele bijeenkomst voor alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Kampen. We willen graag met elkaar in gesprek over de toekomst van de bedrijventerreinen en de manier waarop we samen een ondernemersfonds kunnen opzetten. Als we een ondernemersfonds opzetten waaraan alle ondernemers gaan bijdragen, vinden […]

IC Kampen is bezig met het opzetten van een BIZ

IC Kampen is bezig met het opzetten van een BIZ om camerabewaking mogelijk te maken op het industrieterrein Haatland/Rijksweg 50 Om hieraan handen en voeten te geven zijn investeringen nodig, en dienen de kosten gedragen te worden door de ondernemers van die industrie terreinen. Hiervoor is een BIZ (Bedrijfs Investerings Zone) nodig. De BIZ kan […]

« Vorige pagina