Laatste nieuws

N306

Boskalis en Waterschap Zuiderzeeland zijn de werkzaamheden voor de versterking van de Drontermeerdijk overeengekomen. Dit gaat in 2020 van start. Vanaf Roggebot tot ca. aan At Sea zal een secundaire weg worden aangelegd met een maximale snelheid van 50 km/h, zodat tijdens de werkzaamheden aan de dijkverhoging geen afsluitingen hoeven plaats te vinden van de […]

Ramspolbrug

Ramspolbrug Namens Rijkswaterstaat informeren wij u over hinder voor de weggebruikers en de vaarweggebruiker als gevolg van werkzaamheden aan de Ramspolbrug. In oktober vinden er beheer en onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit is nodig om de brug in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.  In verband met deze werkzaamheden is er op onderstaande […]

Schrikbarend verhaal van de gemeente op informele bijeenkomst van 24 september 2019.

Op dinsdag 24 september organiseerden wij als industrieclub een informele bijeenkomst in Bar & Restaurant At Sea aan de Drontermeerdijk in Dronten . Daar kwamen de nodige leden op af, maar ook niet leden mochten aanschuiven. De ondernemers die kwamen naar deze bijeenkomst kwamen misschien niet in de laatste plaats omdat de gemeente een heel […]

Nieuwe website

IC Kampen heeft een nieuwe website gelanceerd. Deze website is gemaakt met een platform waarmee we gemakkelijker nieuwsberichten kunnen plaatsen. Tevens is er een mailpakket verbonden aan de website van waaruit we de direct mailings zullen verzorgen. In de zeer nabije toekomst kunt u nieuws en emails verwachten.

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst “Samen werken aan de toekomst van de bedrijventerreinen in Kampen”

Op dinsdag 24 september a.s. organiseert de Industriële Club Kampen een informele bijeenkomst voor alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Kampen. We willen graag met elkaar in gesprek over de toekomst van de bedrijventerreinen en de manier waarop we samen een ondernemersfonds kunnen opzetten. Als we een ondernemersfonds opzetten waaraan alle ondernemers gaan bijdragen, vinden […]

IC Kampen is bezig met het opzetten van een BIZ

IC Kampen is bezig met het opzetten van een BIZ om camerabewaking mogelijk te maken op het industrieterrein Haatland/Rijksweg 50 Om hieraan handen en voeten te geven zijn investeringen nodig, en dienen de kosten gedragen te worden door de ondernemers van die industrie terreinen. Hiervoor is een BIZ (Bedrijfs Investerings Zone) nodig. De BIZ kan […]

« Vorige pagina